Sự ảnh hưởng của lực ma sát trong cuộc sống

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, cô sẽ giảng cho các em kiến thức về Sự ảnh hưởng của lực ma sát trong cuộc sống qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Chương I: Cơ học

2. Chương II: Nhiệt học