Mở rộng bài toán liên quan đến áp suất của chất lỏng và nguyên tắc để tạo ra bình thông nhau

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, cô sẽ giảng cho các em kiến thức về Mở rộng bài toán liên quan đến áp suất của chất lỏng và nguyên tắc để tạo ra bình thông nhau qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Chương I: Cơ học

2. Chương II: Nhiệt học