VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Các bài toán về áp suất

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, cô sẽ giảng cho các em kiến thức về Các bài toán về áp suất qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Chương I: Cơ học

2. Chương II: Nhiệt học

/thi-online-vat-ly-8-bai-toan-ve-ap-suat-mtt6270.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy