Bài 19: Dãy số cách đều, tổng dãy số cách đều

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, thầy sẽ hướng dẫn các em phần kiến thức Dãy số cách đều, tổng dãy số cách đều qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: Để việc học đạt hiệu quả cao, các em chú ý:
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Bài Giảng Học Thử

2. Tuyển Tập Các Dạng Bài Trọng Tâm Trong Đề VIO 3

3. Đề thi Violympic Toán 3

4. 19 vòng thi violympic Toán 3 năm học 2017 - 2018