Khởi động gói combo 2020 - Ưu đãi 60% học phí !!

Thông báo khởi động các gói combo khóa học online năm học 2019-2020

🔰🔰🔰ƯU ĐÃI 60% HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC ONLINE DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 3 ĐẾN LỚP 9🔰🔰🔰

--- Học online hiệu quả tại Vinastudy.vn---

🔰Lợi ích khi phụ huynh đăng kí gói combo cho con.
Học phí ưu đãi, trong gói combo, học phí 1 gói từ 150.000đ đến 200.000đ/1 khóa học

🔰Học sinh được học đầy đủ các môn học, từ chương trình cơ bản đến nâng cao. chương trình luyện thi.

🔰Học sinh đăng kí combo3 sẽ được học tất cả các khóa học mới của trung tâm trong năm học.

🔰Các con sẽ học vững kiến thức nền tảng ngay từ trong hè, sau đó các con học chương trình nâng cao trong năm học.

🔰Với các dạy dễ hiểu, phân tích vấn đề từ bản chất, giúp các con hiểu sâu kiến thức và có khả năng vận dụng, vận dụng cao để đạt kết quả và điểm số cao hơn.

#Link_đăng_kí_mua_combo: https://bitly.vn/3zz7
#Inbox_SĐT_nhận_Tư_vấn

 

Lớp 3: https://vinastudy.vn/toan-lop-3.html
Combo1: Nền tảng : 750.000đ/1 năm -3 khóa học: Toán cơ bản lớp 3 + Tiếng anh lớp 3 + Ôn thi học kì lớp 3 - Giá gốc: 2.000.000đ
Combo2: Nâng cao : 1.050.000đ/1 năm -4 khóa học: Toán cơ bản lớp 3 + Tiếng anh lớp 3 + Ôn thi học kì lớp 3 + Toán nâng cao lớp 3 - Giá gốc: 2.800.000đ
Combo3: Đầy đủ : 2.350.000đ/1 năm - 7 khóa học : Toán cơ bản lớp 3 + Tiếng anh lớp 3 + Ôn thi học kì lớp 3 + Toán nâng cao lớp 3 - Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 3 + Toán tiếng anh lớp 3 - Giá gốc: 5.800.000đ

 

Lớp 4: https://vinastudy.vn/toan-lop-4.html
Combo1: Nền tảng : 950.000đ/1 năm -4 khóa học: Toán cơ bản lớp 4 + Tiếng việt lớp 4 + Tiếng anh lớp 4 + Ôn thi học kì lớp 4 - Giá gốc: 2.800.000đ
Combo2: Nâng cao : 1.050.000đ/1 năm -5 khóa học: Toán cơ bản lớp 4 + Tiếng việt lớp 4 + Tiếng anh lớp 4 + Ôn thi học kì lớp 4 + Toán nâng cao lớp 4 - Giá gốc: 3.600.000đ
Combo3: Đầy đủ : 2.350.000đ/1 năm - 8 khóa học : Toán cơ bản lớp 4 + Tiếng việt lớp 4 + Tiếng anh lớp 4 + Ôn thi học kì lớp 4 + Toán nâng cao lớp 4 - Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 4 + Toán tiếng anh lớp 4 - Giá gốc: 6.600.000đ

 

Lớp 5: https://vinastudy.vn/toan-lop-5.html
Combo1: Nền tảng : 950.000đ/1 năm -4 khóa học: Toán cơ bản lớp 5 + Tiếng việt lớp 5 + Tiếng anh lớp 5 + Ôn thi học kì lớp 5 - Giá gốc: 2.800.000đ
Combo2: Nâng cao : 1.050.000đ/1 năm -5 khóa học: Toán cơ bản lớp 5 + Tiếng việt lớp 5 + Tiếng anh lớp 5 + Ôn thi học kì lớp 5 + Toán nâng cao lớp 5 - Giá gốc: 3.600.000đ
Combo3: Đầy đủ : 2.350.000đ/1 năm - 8 khóa học : Toán cơ bản lớp 5 + Tiếng việt lớp 5 + Tiếng anh lớp 5 + Ôn thi học kì lớp 5 + Toán nâng cao lớp 5 - Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 5 + Toán tiếng anh lớp 5 - Giá gốc: 6.600.000đ

 

Lớp 6: https://vinastudy.vn/toan-lop-6.html
Combo1: Nền tảng: 950.000đ/1 năm -5 khóa học: Toán cơ bản lớp 6 + Vật lí lớp 6 + Ngữ văn lớp 6 + Tiếng anh lớp 6 + Ôn thi học kì lớp 6 - Giá gốc: 3.500.000đ
Combo2: Nâng cao: 1.250.000đ/1 năm -6 khóa học: Toán cơ bản lớp 6 + Vật lí lớp 6 + Ngữ văn lớp 6 + Tiếng anh lớp 6 + Ôn thi học kì lớp 6 + Toán nâng cao lớp 6 - Giá gốc: 4.300.000đ
Combo3: Đầy đủ: 2.550.000đ/1 năm -9 khóa học: Toán cơ bản lớp 6 + Vật lí lớp 6 + Ngữ văn lớp 6 + Tiếng anh lớp 6 + Ôn thi học kì lớp 6 + Toán nâng cao lớp 6 + Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 6 + Toán tiếng anh lớp 6 - Giá gốc: 7.300.000đ

 

Lớp 7: https://vinastudy.vn/toan-lop-7.html
Combo1: Nền tảng: 950.000đ/1 năm -5 khóa học: Toán cơ bản lớp 7 + Vật lí lớp 7 + Ngữ văn lớp 7 + Tiếng anh lớp 7 + Ôn thi học kì lớp 7 - Giá gốc: 3.500.000đ
Combo2: Nâng cao: 1.250.000đ/1 năm -6 khóa học: Toán cơ bản lớp 7 + Vật lí lớp 7 + Ngữ văn lớp 7 + Tiếng anh lớp 7 + Ôn thi học kì lớp 7 + Toán nâng cao lớp 7 - Giá gốc: 4.300.000đ
Combo3: Đầy đủ: 2.250.000đ/1 năm -9 khóa học: Toán cơ bản lớp 7 + Vật lí lớp 7 + Ngữ văn lớp 7 + Tiếng anh lớp 7 + Ôn thi học kì lớp 7 + Toán nâng cao lớp 7 + Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 7 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 7 - Giá gốc: 6.300.000đ

 

Lớp 8: https://vinastudy.vn/toan-lop-8.html
Combo1: Nền tảng: 950.000đ/1 năm -6 khóa học: Toán cơ bản lớp 8 + Vật lí lớp 8 + Ngữ văn lớp 8 + Tiếng anh lớp 8 + Ôn thi học kì lớp 8 + Hóa học lớp 8 - Giá gốc: 4.200.000đ
Combo2: Nâng cao: 1.250.000đ/1 năm -7 khóa học: Toán cơ bản lớp 8 + Vật lí lớp 8 + Ngữ văn lớp 8 + Tiếng anh lớp 8 + Ôn thi học kì lớp 8 + Hóa học lớp 8 + Toán nâng cao lớp 8 - Giá gốc: 5.000.000đ
Combo3: Đầy đủ: 2.550.000đ/1 năm -9 khóa học: Toán cơ bản lớp 8 + Vật lí lớp 8 + Ngữ văn lớp 8 + Tiếng anh lớp 8 + Ôn thi học kì lớp 8 + Hóa học lớp 8 + Toán nâng cao lớp 8 + Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 8 - Giá gốc: 7.000.000đ

 

Lớp 9: https://vinastudy.vn/toan-lop-9.html
Combo1: Nền tảng: 950.000đ/1 năm -6 khóa học: Toán cơ bản lớp 8 + Vật lí lớp 8 + Ngữ văn lớp 8 + Tiếng anh lớp 8 + Ôn thi học kì lớp 8 + Hóa học lớp 8 - Giá gốc: 4.200.000đ
Combo2: Nâng cao: 1.250.000đ/1 năm -7 khóa học: Toán cơ bản lớp 8 + Vật lí lớp 8 + Ngữ văn lớp 8 + Tiếng anh lớp 8 + Ôn thi học kì lớp 8 + Hóa học lớp 8 + Toán nâng cao lớp 8 - Giá gốc: 5.000.000đ
Combo3: Đầy đủ: 2.550.000đ/1 năm -9 khóa học: Toán cơ bản lớp 8 + Vật lí lớp 8 + Ngữ văn lớp 8 + Tiếng anh lớp 8 + Ôn thi học kì lớp 8 + Hóa học lớp 8 + Toán nâng cao lớp 8 + Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 + Toán luyện thi ViOlympic lớp 8 - Giá gốc: 7.000.000

 

LỢI ÍCH TỪ CÁC KHÓA HỌC TẠI VINASTUDY :
➡️ Đội ngũ thầy cô nổi tiếng, có trình độ sư phạm cao, luôn biết cách truyền cảm hứng và nhiệt huyết học tập tới các em học sinh.Cứ 100 học sinh học tại Vinastudy.vn thì có 96 em học tập tiến bộ qua các bài giảng online và đề thi online.
➡️ Với sự tận tâm của giáo viên, nhiều thầy cô đã được vinh danh trong top 10 giáo viên nổi tiếng thành phố Hà Nội năm 2016 và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.
➡️ Khóa học gồm các bài giảng online đồng thời phần bài tập gồm thi online + phần tự luyện trên giấy.
➡️ Các em vừa có thể ôn luyện luôn trên máy tính vừa ôn luyện những bài tập tự luyện giúp các các con nắm vững kiến thức.
➡️ Cung cấp cho các em các chuyên đề từ cơ bản tới nâng cao.
➡️ Các bài giảng được chia thành các chuyên đề, bám sát Nội dung Kiến thức cơ bản của Bộ Giáo dục.
➡️ Hướng dẫn phương pháp làm bài hiệu quả thông qua các dạng bài cụ thể.
➡️ Tổng kết, hệ thống hóa các dạng bài hay, khó hoặc học sinh thường mắc sai lầm theo các chuyên đề.
➡️ Giải đáp các vấn đề liên quan đến bài giảng ngay bên dưới mỗi bài giảng.
➡️ Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình tham gia khóa học.
➡️ Tự tin với các bài học trên lớp, giành điểm số cao trong các bài thi/kiểm tra.

 

➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Vinastudy.vn – TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 – 12
Hotline: 0932-39-39-56
Website: https://vinastudy.vn/

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

Tham khảo khoá học

Luyện thi Violympic lớp 7 (2020) - Thầy Long

Luyện thi Violympic lớp 7 (2020) - Thầy Long

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH10881

1.000.000 VNĐ

1.250.000 VNĐ
Trạng Nguyên Nhí 2020

Trạng Nguyên Nhí 2020

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH1294

Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy