VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thu thập số liệu thống kê. Tần số. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho các em về cách Thu thập số liệu thống kê, tần số qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. CHƯƠNG 1 - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

3. CHƯƠNG 2 - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

4. CHƯƠNG 3 - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THĂNG SONG SONG.

5. CHƯƠNG 4 - TAM GIÁC

6. Phần 2. Bài tập theo tuần học kì I lớp 7

7. Phần 3. Các kiến thức cần thiết học kỳ II lớp 7

8. Phần 4. Bài tập theo tuần của học kì II lớp 7

/thi-online-toan-7-thu-thap-so-lieu-thong-ke-mtt4737.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy