VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 7 - TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Số người tham gia: 0 học sinh

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Trần Huệ

Trần Huệ

*****64264

Điểm 9,50

2
Nguyễn Hoàng Lâm

Nguyễn Hoàng Lâm

*****angnguyen@gmail.com

Điểm 9,00

3
Nguyễn Khánh Vi

Nguyễn Khánh Vi

*****66100@gmail.com

Điểm 8,50

4
Đậu Thị Quỳnh Như

Đậu Thị Quỳnh Như

*****01929

Điểm 6,50

5
Dương Thị Huệ

Dương Thị Huệ

*****90975@gmail.com

Điểm 6,50

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy