VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 7 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 1

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn Hoàng Lâm

Nguyễn Hoàng Lâm

*****angnguyen@gmail.com

Điểm 10,00

2
Nguyễn Hữu Viễn

Nguyễn Hữu Viễn

*****n.vien43@gmail.com

Điểm 10,00

3
Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

*****60287

Điểm 9,00

4
Phạm Nguyễn Ngọc Nhi

Phạm Nguyễn Ngọc Nhi

*****himc@gmail.com

Điểm 9,00

5
Nguyễn Đức Minh Bằng

Nguyễn Đức Minh Bằng

*****nducminhbang@gmail.com

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy