THI ONLINE - TOÁN 7 - HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Uông Hương Thảo

Uông Hương Thảo

*****ienhuongbvbm@gmail.com

Điểm 10,00

2
Trần Thị Phương Anh

Trần Thị Phương Anh

*****uonglinhit@gmail.com

Điểm 10,00

3
Đặng Thành Dũng

Đặng Thành Dũng

*****10816

Điểm 10,00

4
Nguyễn Thị Thuỳ

Nguyễn Thị Thuỳ

*****32929

Điểm 10,00

5
Huyền Minh Ngọc Nguyên + Ngọc Khôi

Huyền Minh Ngọc Nguyên + Ngọc Khôi

*****89558

Điểm 10,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy