VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đơn thức

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho các em về Đơn thức qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. CHƯƠNG 1 - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

3. CHƯƠNG 2 - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

4. CHƯƠNG 3 - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THĂNG SONG SONG.

5. CHƯƠNG 4 - TAM GIÁC

6. Phần 2. Bài tập theo tuần học kì I lớp 7

7. Phần 3. Các kiến thức cần thiết học kỳ II lớp 7

8. Phần 4. Bài tập theo tuần của học kì II lớp 7

/thi-online-toan-7-don-thuc-mtt5205.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy