Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 – Trang 8 – SGK tập 1

Đề cương khoá học

2. Chủ đề 2: Làm quen với một số hình phẳng

3. Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

4. Chủ đề 4: Làm quen với hình khối

5. Chủ đề 5: Ôn tập học kì 1

6. Chủ đề 6: Các số đến 100

7. Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài

8. Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

9. Chủ đề 9: Thời gian. Giờ và lịch

10. Chủ đề 10: Ôn tập cuối năm