Trung học cơ sở

Luyện thi vào 10 môn Toán
Luyện thi vào 10 môn Toán

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH12902

Nâng cao Toán 8 - Thầy Long
Nâng cao Toán 8 - Thầy Long

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH10847

Nâng cao Toán 7 - Thầy Long
Nâng cao Toán 7 - Thầy Long

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH10845

Nâng cao Toán 6 - Thầy Long
Nâng cao Toán 6 - Thầy Long

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH10666

Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Thầy Cường
Bồi dưỡng HSG Toán 6 - Thầy Cường
Bồi dưỡng HSG Toán 8 - Thầy Cường
Hóa học lớp 8 - Thầy Tài
Hóa học lớp 8 - Thầy Tài

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH21645

Vật lý cơ bản lớp 8 - Thầy Long
Tiếng Anh lớp 8 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh
Luyện thi tiếng anh IOE lớp 8 - Cô Quỳnh
Ôn luyện Vật Lý lớp 7 - Thầy Long
Tiếng anh lớp 6 (Chương trình mới) - Cô Quỳnh
Vật lý cơ bản lớp 7 - Cô Vân
Vật lý cơ bản lớp 7 - Cô Vân

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH27959

Lịch sử lớp 9 - Cô Huệ
Lịch sử lớp 9 - Cô Huệ

Giáo viên: Ngô Phương Huệ

Mã khoá học: KH26387

Ngữ văn lớp 6 - Cô Hương
Ngữ văn lớp 6 - Cô Hương

Giáo viên: Bùi Thiên Hương

Mã khoá học: KH25207

Ngữ văn lớp 7 - Cô Hương
Ngữ văn lớp 7 - Cô Hương

Giáo viên: Bùi Thiên Hương

Mã khoá học: KH25063

Ngữ văn lớp 9 - Cô Linh
Ngữ văn lớp 9 - Cô Linh

Giáo viên: Triệu Ngọc Linh

Mã khoá học: KH24824

Ngữ Văn lớp 8 - Cô Linh
Ngữ Văn lớp 8 - Cô Linh

Giáo viên: Triệu Ngọc Linh

Mã khoá học: KH24712

Tiếng Anh lớp 9 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh
Vật lý nâng cao lớp 7 - Cô Vân
Vật lý nâng cao lớp 7 - Cô Vân

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH23871

Vật lý nâng cao lớp 8 - Cô Vân
Vật lý nâng cao lớp 8 - Cô Vân

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH23688

Hóa học cơ bản lớp 9
Hóa học cơ bản lớp 9

Giáo viên: Nguyễn Văn Tây

Mã khoá học: KH21646

Vật Lí lớp 9 - Cô Vân
Vật Lí lớp 9 - Cô Vân

Giáo viên: Đặng Thị Vân

Mã khoá học: KH10510

Luyện thi tiếng anh IOE lớp 6 - Cô Quỳnh