FB Twitter Youtube Google +
Trung Tâm VinaStudy kính chào quý Phụ Huynh và học sinh trên toàn quốc !

Trung học cơ sở

  1. Trang chủ
  2. Trung học cơ sở

Chọn lớp học

Chọn môn học

Giáo viên

Trung học cơ sở

hot Luyện thi vào 10 môn Toán

Luyện thi vào 10 môn Toán

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
4554 đang học
800.000 VNĐ
Luyện thi vào 10 môn Văn

Luyện thi vào 10 môn Văn

Uông Thu Nga
Giáo viên : Uông Thu Nga
0 đang học
800.000 VNĐ
Vina 1 - Toán cơ bản lớp 9 - Nền tảng và mở rộng

Vina 1 - Toán cơ bản lớp 9 - Nền tảng và mở rộng

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
3069 đang học
700.000 VNĐ
Ngân hàng đề luyện môn Toán 9

Ngân hàng đề luyện môn Toán 9

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
6063 đang học
700.000 VNĐ
Luyện thi tiếng anh IOE lớp 9 - cô Quỳnh

Luyện thi tiếng anh IOE lớp 9 - cô Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh
Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh
5058 đang học
800.000 VNĐ
Luyện thi Tiếng Anh vào lớp 10

Luyện thi Tiếng Anh vào lớp 10

Nguyễn Ngọc Anh
Giáo viên : Nguyễn Ngọc Anh
4028 đang học
800.000 VNĐ
Tiếng Anh 9 ( Chương trình mới )

Tiếng Anh 9 ( Chương trình mới )

Nguyễn Ngọc Anh
Giáo viên : Nguyễn Ngọc Anh
2813 đang học
800.000 VNĐ
hot Hóa học cơ bản lớp 9 (thầy Tài)

Hóa học cơ bản lớp 9 (thầy Tài)

Dương Tiến Tài
Giáo viên : Dương Tiến Tài
1332 đang học
700.000 VNĐ
Hóa Học Nâng Cao Lớp 9 (thầy Kiên)

Hóa Học Nâng Cao Lớp 9 (thầy Kiên)

Đỗ Ngọc Kiên
Giáo viên : Đỗ Ngọc Kiên
65 đang học
800.000 VNĐ
Vật Lý cơ bản và nâng cao - Lớp 9 (2018)

Vật Lý cơ bản và nâng cao - Lớp 9 (2018)

Đặng Vân
Giáo viên : Đặng Vân
5062 đang học
700.000 VNĐ
hot Ngữ văn 9

Ngữ văn 9

Triệu Ngọc Linh
Giáo viên : Triệu Ngọc Linh
1232 đang học
800.000 VNĐ
Vina 2 - Toán nâng cao lớp 8 - Bí Quyết Học Giỏi Toán

Vina 2 - Toán nâng cao lớp 8 - Bí Quyết Học Giỏi Toán

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
8088 đang học
800.000 VNĐ
Vina 1 - Toán cơ bản lớp 8 - Nền tảng và mở rộng (cô Thương)

Vina 1 - Toán cơ bản lớp 8 - Nền tảng và mở rộng (cô Thương)

Phạm Hoài Thương
Giáo viên : Phạm Hoài Thương
6084 đang học
700.000 VNĐ
Ngân hàng đề luyện môn Toán 8

Ngân hàng đề luyện môn Toán 8

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
3113 đang học
700.000 VNĐ
Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 8 - Đột phá năng lực Toán

Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 8 - Đột phá năng lực Toán

Nguyễn Hùng Cường
4547 đang học
1.000.000 VNĐ
Vina 1 - Toán cơ bản lớp 8 - Nền tảng và mở rộng (thầy Long)

Vina 1 - Toán cơ bản lớp 8 - Nền tảng và mở rộng (thầy Long)

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1003 đang học
700.000 VNĐ
Luyện thi tiếng anh IOE lớp 8 - cô Quỳnh

Luyện thi tiếng anh IOE lớp 8 - cô Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh
Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh
5083 đang học
800.000 VNĐ
Tiếng Anh 8 ( Chương trình mới )

Tiếng Anh 8 ( Chương trình mới )

Nguyễn Ngọc Anh
Giáo viên : Nguyễn Ngọc Anh
2275 đang học
800.000 VNĐ
hot Hóa học cơ bản lớp 8 (thầy Tài)

Hóa học cơ bản lớp 8 (thầy Tài)

Dương Tiến Tài
Giáo viên : Dương Tiến Tài
1269 đang học
700.000 VNĐ
Vật lý cơ bản lớp 8

Vật lý cơ bản lớp 8

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
4783 đang học
700.000 VNĐ
Vật Lí cơ bản lớp 8 ( cô Vân )

Vật Lí cơ bản lớp 8 ( cô Vân )

Đặng Vân
Giáo viên : Đặng Vân
1 đang học
700.000 VNĐ
Vật lý nâng cao lớp 8

Vật lý nâng cao lớp 8

Đặng Vân
Giáo viên : Đặng Vân
50 đang học
800.000 VNĐ
hot Ngữ Văn 8

Ngữ Văn 8

Triệu Ngọc Linh
Giáo viên : Triệu Ngọc Linh
1031 đang học
800.000 VNĐ
Luyện thi tiếng anh lớp 7- cô Quỳnh

Luyện thi tiếng anh lớp 7- cô Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh
Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh
5095 đang học
1.000.000 VNĐ
Tiếng Anh 7 ( Chương trình mới )

Tiếng Anh 7 ( Chương trình mới )

Phạm Tú
Giáo viên : Phạm Tú
4 đang học
800.000 VNĐ
Ôn luyện Vật Lý lớp 7

Ôn luyện Vật Lý lớp 7

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
5085 đang học
700.000 VNĐ
Vật lý nâng cao lớp 7

Vật lý nâng cao lớp 7

Đặng Vân
Giáo viên : Đặng Vân
32 đang học
800.000 VNĐ
hot Ngữ văn 7 (Cô Hương)

Ngữ văn 7 (Cô Hương)

Bùi Thiên Hương
Giáo viên : Bùi Thiên Hương
1003 đang học
800.000 VNĐ
hot Vina 2 - Toán nâng cao lớp 7 - Bí Quyết Học Giỏi Toán

Vina 2 - Toán nâng cao lớp 7 - Bí Quyết Học Giỏi Toán

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
5101 đang học
800.000 VNĐ
Vina 1 - Toán cơ bản lớp 7 - Nền tảng và mở rộng

Vina 1 - Toán cơ bản lớp 7 - Nền tảng và mở rộng

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
4404 đang học
700.000 VNĐ
Luyện thi Violympic lớp 7 - 2019

Luyện thi Violympic lớp 7 - 2019

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
4015 đang học
1.000.000 VNĐ
Ngân hàng đề luyện môn Toán 7

Ngân hàng đề luyện môn Toán 7

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
3125 đang học
700.000 VNĐ
Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Đột phá năng lực Toán

Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Đột phá năng lực Toán

Nguyễn Hùng Cường
6042 đang học
1.000.000 VNĐ
Tiếng anh 6 (chương trình mới)

Tiếng anh 6 (chương trình mới)

Phạm Tú
Giáo viên : Phạm Tú
9 đang học
800.000 VNĐ
Luyện thi Tiếng Anh IOE lớp 6 (cô Thủy)

Luyện thi Tiếng Anh IOE lớp 6 (cô Thủy)

Tô Thủy
Giáo viên : Tô Thủy
904 đang học
1.000.000 VNĐ
Luyện thi tiếng anh IOE lớp 6 - cô Quỳnh

Luyện thi tiếng anh IOE lớp 6 - cô Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh
Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh
904 đang học
1.000.000 VNĐ
Toán Tiếng Anh 6

Toán Tiếng Anh 6

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
696 đang học
1.000.000 VNĐ
Vật lý cơ bản và nâng cao lớp 6

Vật lý cơ bản và nâng cao lớp 6

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1768 đang học
700.000 VNĐ
Vina 2 - Toán nâng cao lớp 6 - Bí Quyết Học Giỏi Toán

Vina 2 - Toán nâng cao lớp 6 - Bí Quyết Học Giỏi Toán

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1580 đang học
800.000 VNĐ
Vina 1 - Toán cơ bản lớp 6 - Nền tảng và mở rộng

Vina 1 - Toán cơ bản lớp 6 - Nền tảng và mở rộng

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1157 đang học
700.000 VNĐ
Luyện thi Violympic lớp 6 - 2019

Luyện thi Violympic lớp 6 - 2019

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1252 đang học
1.000.000 VNĐ
Ngân hàng đề luyện môn Toán 6

Ngân hàng đề luyện môn Toán 6

Nguyễn Thành Long
Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1462 đang học
700.000 VNĐ
Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 6 - Đột phá năng lực Toán

Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 6 - Đột phá năng lực Toán

Nguyễn Hùng Cường
2405 đang học
1.000.000 VNĐ
hot Ngữ văn 6

Ngữ văn 6

Bùi Thiên Hương
Giáo viên : Bùi Thiên Hương
1029 đang học
800.000 VNĐ
Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy