VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2019 - MÔN TOÁN

Chào năm học mới

Số trang: 0

Môn: Toán

Lượt xem: 294

Người đăng: VINASTUDY.VN

Tải xuống: 124

17:01 03/06/2019

Chào năm học mới

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: An nghĩ ra một số, Bình nghĩ ra một số bằng 4/3 số của An. Cường nghĩ ra một số bằng 60% số của Bình. Hỏi số của Cường bằng bao nhiêu phần trăm số của An?

Bài 2. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà số đó gấp 4 lần tổng 2 chữ số của nó?

Bài 3. Năm nay tuổi bố gấp 8 lần tuổi bé An, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi bé An và bố hơn mẹ 4 tuổi. Hỏi sang năm bé An bao nhiêu tuổi?

Bài 4. Cho hình vẽ. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác BDF và AEF

 Capture_2

Bài 5. Người thứ nhất làm xong công việc trong 5 giờ, người thứ hai làm xong công việc trong 4 giờ. Hỏi cả 2 người cùng làm mất bao lâu?

Bài  6:  Người ta xây một bể nước, chiều dài 15m, chiều rộng 10m, người ra chia bể  thành 2 khu, một khu sâu 1m, một khu sâu 0,8m. Hỏi phải bơm vào bể bao nhiêu m3 nước để mực nước cách bể 10cm?

Phần 2: Trình bày tự luận

Bài 7. Có 3 can dầu. Sau khi can I cho can II 2l, can II cho can III 3thì số dầu can I bằng

2/9 tổng số dầu và can II có số dầu bằng 75% số dầu can III. Hỏi tổng số dầu ở 3 can lúc đầu là bao nhiêu ? Biết sau khi chuyển thì can III nhiều hơn can I là 8l.

Bài 8: Quãng đường AB dài 60km. Cùng lúc có xe đi từ A và từ B khởi hành. Sau 2+2/9 giờ thì chúng gặp nhau. Nếu vận tốc xe đi từ B tăng thêm 3km/giờ thì hai xe sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường AB. Tính vận tốc mỗi xe lúc đầu ?

 Nguồn: Đề thi được soạn lại theo trí nhớ của học sinh tham gia cuộc thi

Chào năm học mới

Tài liệu liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy