Topic 17: Phrases and Clauses of Purpose - clauses of result ( Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích - kết quả )

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗiGửi Câu Hỏi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng học và ôn luyện về Clause after WISH and IF ONLY. Đây là một trong những ngữ pháp quan trọng nên các em chú ý ghi chép bài và làm bài tập đầy đủ.

Nếu bài giảng nhanh, các em hãy nhấn Tạm dừng.

Chúc các em học tốt!

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

2. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

3. NGỮ PHÁP

/test-online-phrases-and-clauses-of-purpose-clauses-of-result-cum-tu-va-menh-de-chi-muc-dich-ket-qua-mtt5246.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy