VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Topic 15: Comparison - Part 1 (Cấp so sánh P1)

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Ở bài học này, chúng ta sẽ cùng học và ôn luyện về Comparison - Part 1 (Cấp so sánh P1). Đây là một trong những ngữ pháp quan trọng nên các em chú ý ghi chép bài và làm bài tập đầy đủ.

Nếu bài giảng nhanh, các em hãy nhấn Tạm dừng.

Chúc các em học tốt!

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

2. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

3. NGỮ PHÁP

/test-online-comparision-part-1-mtt4698.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy