Tìm phân số của một số

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Ở bài học này các em hãy cùng thầy đi tìm hiểu kiến thức về Tìm phân số của một số qua những bài tập ở dạng nâng cao.

Chú ý: Để tiếp thu bài giảng hiệu quả nhất, trước mỗi bài tập, các em nên ấn nút Tạm dừng sau khi chép đề xong rồi tự giải. Sau đó mới tiếp tục xem Video lời giải. Điều này sẽ giúp các em chủ động hơn trong việc tiếp cận 1 bài toán.

Cùng theo dõi và làm bài tập đầy đủ nhé!

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Cấp độ 1: Các kỹ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình Toán 4

4. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao