THI ONLINE - TOÁN 4 - BÀI TOÁN VIẾT SỐ THEO ĐIỀU KIỆN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 6

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trịnh Đăng Khoa

***9505

Điểm 0,00

2

Le Tuan Dung

***2469

Điểm 0,00