THI ONLINE - TOÁN 4 - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trịnh Đăng Khoa

***9505

Điểm 10,00

2

Đỗ Tiến Bảo

***2895

Điểm 7,50

3

Nguyễn Thu Phương

***4647

Điểm 0,00