Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Tiếng Anh lớp 9 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh

Học phí khoá học

500.000 VNĐ Giá gốc: 800.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 6 bài học thử
 • 54 video bài giảng
 • 20 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Khóa học " Tiếng Anh 9 - Chương trình mới  "

Khóa học “ Tiếng Anh 9 - Chương trình mới ”  hệ thống lại các Unit trong chương trình Tiếng Anh 9 của Bộ GD – ĐT bao gồm tổng hợp kiến thức cơ bản và mở rộng.

Đặc biệt, khóa học này sẽ hình thành được các 4 kĩ năng làm bài:

+ Vocabulary and Reading

+ Speaking and Listening,

+ Writing

+ Language focus 

Phương pháp học tập:

+ Tập trung nghe giảng và ghi chép cẩn thận phần kiến thức trong mỗi video.

+ Thường xuyên trau dồi vốn từ vựng.

+ Làm đầy đủ các bài test sau mỗi bài giảng.

+ Trao đổi bài giải đáp mọi thắc mắc để nắm bài tốt hơn.

Đối tượng

+ Dành cho học sinh lớp 9.

Thời gian học:

+ 1 năm kể từ ngày đăng kí

 Chúc các em học tập hiệu quả !

Thông tin chi tiết

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

3 Bài học

grammar: complex sentences and phrasal verbs

1. Grammar: Complex sentences and Phrasal verbs Học thử

65:25 phút

test online - tieng anh 9 - grammar: complex sentences and phrasal verbs

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - GRAMMAR: COMPLEX SENTENCES AND PHRASAL VERBS Học thử

writing: writing an email

3. Writing: Writing an email Học thử

41:06 phút

2. UNIT 1: Local environment

6 Bài học

vocabulary: local environment

1. Vocabulary: Local environment Học thử

54:55 phút

test online - tieng anh 9 - vocabulary: traditional crafts

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - VOCABULARY: TRADITIONAL CRAFTS Học thử

grammar: complex sentences and phrasal verbs

3. Grammar: Complex sentences and Phrasal verbs Học thử

65:25 phút

test online - tieng anh 9 - grammar: complex sentences and phrasal verbs

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - GRAMMAR: COMPLEX SENTENCES AND PHRASAL VERBS

reading: skill skimming and skill scanning

5. Reading: Skill skimming and skill scanning

52:34 phút

writing: writing an email

6. Writing: Writing an email

41:06 phút

3. Unit 2: City life

6 Bài học

vocabulary : city life

1. Vocabulary : City life

56:27 phút

test online - tieng anh 9 - vocabulary: city life

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - VOCABULARY: CITY LIFE

grammar : comparison

3. Grammar : Comparison

49:24 phút

test online - tieng anh 9 - grammar: comparison of adjectives and adverbs

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - GRAMMAR: COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS

reading : previewing and predicting

5. Reading : Previewing and predicting

45:52 phút

writing: advantages and disadvantages paragraph

6. Writing: Advantages and disadvantages paragraph

56:05 phút

4. Unit 3: Teen stress and pressure

6 Bài học

vocabulary : teen stress and pressure

1. Vocabulary : Teen stress and pressure

53:10 phút

test online - tieng anh 9 - unit 3: vocabulary: teen stress and pressure

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 3: VOCABULARY: TEEN STRESS AND PRESSURE

grammar : reported speech

3. Grammar : Reported speech

51:26 phút

test online 9 - grammar: reported speed

4. TEST ONLINE 9 - GRAMMAR: REPORTED SPEED

reading: identifying keywords

5. Reading: Identifying keywords

38:09 phút

writing: asking for advice and giving advice

6. Writing: Asking for advice and giving advice

40:51 phút

5. Review

2 Bài học

review 1: unit 1 + 2 + 3

1. Review 1: Unit 1 + 2 + 3

47:19 phút

review 2: unit 1 + 2 + 3

2. Review 2: Unit 1 + 2 + 3

44:52 phút

6. Unit 4: Life in the past

6 Bài học

vocabulary: life in the past

1. Vocabulary: Life in the past

77:14 phút

test online - tieng anh 9 - unit 4: vocabulary life in the past

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 4: VOCABULARY LIFE IN THE PAST

grammar : used to & wishes

3. Grammar : Used to & Wishes

46:24 phút

test online - tieng anh 9 - unit 4: grammar used to & wishes

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 4: GRAMMAR USED TO & WISHES

reading: note – taking

5. Reading: Note – taking

61:25 phút

writing : a short description about changes

6. Writing : A short description about changes

60:14 phút

7. Unit 5: Wonders of Vietnam

6 Bài học

vocabulary: wonders of vietnam

1. Vocabulary: Wonders of Vietnam

83:34 phút

test online - tieng anh 9 - unit 5: vocabulary wonders of vietnam

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 5: VOCABULARY WONDERS OF VIETNAM

grammar: impersonal passive & suggest

3. Grammar: Impersonal passive & Suggest

50:24 phút

test online - tieng anh 9 - grammar: impersonal passive & suggest

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - GRAMMAR: IMPERSONAL PASSIVE & SUGGEST

reading : answering the questions

5. Reading : Answering the questions

71:47 phút

writing: describe a wonder

6. Writing: Describe a wonder

55:50 phút

8. Unit 6: Vietnam: Then and now

5 Bài học

vocabulary: vietnam - then and now

1. Vocabulary: Vietnam - then and now

79:09 phút

test online - tieng anh 9 - unit 6: vocabulary vietnam - then and now

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 6: VOCABULARY VIETNAM - THEN AND NOW

grammar : past perfect

3. Grammar : Past perfect

62:15 phút

reading: paraphrasing

4. Reading: Paraphrasing

76:29 phút

writing: write an essay

5. Writing: Write an essay

66:10 phút

9. Review

2 Bài học

review 3: unit 4 + 5 + 6

1. Review 3: Unit 4 + 5 + 6

60:50 phút

review 4: unit 4 + 5 + 6

2. Review 4: Unit 4 + 5 + 6

38:01 phút

10. Unit 7: Recipes and eating habits

5 Bài học

vocabulary: recipes and eating habits

1. Vocabulary: Recipes and Eating habits

69:35 phút

test online - tieng anh 9 - unit 7: vocabulary: recipes and eating habits

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 7: VOCABULARY: RECIPES AND EATING HABITS

grammar: a/ an/ some/ any & conditional sentence

3. Grammar: A/ An/ Some/ Any & Conditional sentence

60:18 phút

reading : mathching headings

4. Reading : Mathching headings

48:59 phút

writing: writing about the eating habits

5. Writing: Writing about the eating habits

49:21 phút

11. Unit 8: Tourism

5 Bài học

vocabulary: tourism

1. Vocabulary: Tourism

86:33 phút

test online - tieng anh 9 - unit 8: vocabulary

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 8: VOCABULARY

grammar: articles

3. Grammar: Articles

60:40 phút

reading: multiple choice

4. Reading: Multiple choice

76:32 phút

writing: negative effects of tourism

5. Writing: Negative effects of tourism

48:42 phút

12. Unit 9: English in the world

6 Bài học

vocabulary: english in the world

1. Vocabulary: English in the world

61:35 phút

test online - tieng anh 9 - unit 9: vocabulary

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 9: VOCABULARY

grammar: conditional sentence

3. Grammar: Conditional sentence

51:18 phút

test online - unit 9 - grammar

4. TEST ONLINE - UNIT 9 - GRAMMAR

reading: some types of reading questions

5. Reading: Some types of reading questions

83:03 phút

writing: how to improve english

6. Writing: How to improve English

60:03 phút

13. Review

2 Bài học

review 5: unit 7 + 8 + 9

1. Review 5: Unit 7 + 8 + 9

review 6: unit 7 + 8 + 9

2. Review 6: Unit 7 + 8 + 9

14. Unit 10: Space travel

6 Bài học

vocabulary : space travel

1. Vocabulary : Space travel

58:06 phút

test online - unit 10 - vocabulary

2. TEST ONLINE - UNIT 10 - VOCABULARY

grammar: past simple + past perfect + defining relative clauses

3. Grammar: Past Simple + Past perfect + Defining relative clauses

64:48 phút

test online - tieng anh 9 - unit 10: grammar

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 10: GRAMMAR

writing: life on a space station

5. Writing: Life on a space station

70:39 phút

reading guess words meaning

6. Reading Guess word's meaning

49:02 phút

15. Unit 11: Changing roles in society

5 Bài học

vocabulary: changing roles in society

1. Vocabulary: Changing roles in society

46:09 phút

test online - unit 11 - vocabulary

2. TEST ONLINE - UNIT 11 - VOCABULARY

grammar: future tenses + non – defining relative clauses

3. Grammar: Future tenses + Non – defining relative clauses

74:34 phút

reading: practice

4. Reading: Practice

45:57 phút

writing: the roles of teenagers in the future

5. Writing: The roles of teenagers in the future

60:02 phút

16. Unit 12: My future career

5 Bài học

vocabulary: my future career

1. Vocabulary: My future career

48:25 phút

test online - tieng anh 9 - unit 12 : vocabulary

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - UNIT 12 : VOCABULARY

grammar: verb + to verb/ving

3. Grammar: Verb + to Verb/Ving

63:40 phút

reading: practice

4. Reading: Practice

69:28 phút

writing: necessary qualities for job

5. Writing: Necessary qualities for job

39:27 phút

17. Review 4

2 Bài học

review 7: unit 10 + 11 + 12

1. Review 7: Unit 10 + 11 + 12

review 8: unit 10 + 11 + 12

2. Review 8: Unit 10 + 11 + 12

18. Practice

4 Bài học

practice test 1

1. Practice test 1

practice test 2

2. Practice test 2

practice test 3

3. Practice test 3

practice test 4

4. Practice test 4

Bình luận

Giảng Viên

Nguyễn Ngọc Anh
 • Nguyễn Ngọc Anh
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Học vấn : Cử nhân
 • Liên Hệ : Facebook
 • Quá trình công tác và kinh nghiệm: Với 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh của mình, cô Nguyễn Ngọc Anh đã giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh đỗ vào trường Đại học nổi tiếng như : ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội; ĐH Hà Nội; ĐH Ngoại Thương; ĐH Kinh Tế  Quốc Dân…và gần 200 học sinh đỗ vào các lớp chuyên Anh của các trường: THPT Chuyên Ngoại Ngữ (trực thuộc Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN); trường chuyên Hà Nội - Amsterdam; … 

  Giáo viên Hệ thống Vinastudy. Cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. BTV nội dung Tiếng Anh trang web ketnoitienganh.com. BTV nội dung Tiếng Anh trang web tienganhpanda.com.

   

   

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy