VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

TEST ONLINE - TIẾNG ANH 9 - GRAMMAR: COMPLEX SENTENCES AND PHRASAL VERBS

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyên Khang (2009)

Nguyên Khang (2009)

*****94468

Điểm 8,00

2
Nguyễn Năn Hùng

Nguyễn Năn Hùng

*****09854

Điểm 5,50

3
Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

*****46147

Điểm 5,50

4
Nguyễn Tiến Minh

Nguyễn Tiến Minh

*****gu123

Điểm 5,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy