Sơn màu hình lập phương

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Ở bài học này thầy giáo hướng dẫn các em công thức tổng quát để tìm các hình được sơn 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt và không sơn mặt nào trong bài toán sơn màu hình lập phương. 

Chú ý: Để tiếp thu bài giảng hiệu quả nhất, trước mỗi bài tập, các em nên ấn nút Tạm dừng sau khi chép đề xong rồi tự giải. Sau đó mới tiếp tục xem Video lời giải. Điều này sẽ giúp các em chủ động hơn trong việc tiếp cận 1 bài toán.

Cùng theo dõi và làm bài tập đầy đủ nhé!

Đề cương khoá học

2. Kĩ năng giải nhanh toán online trực tuyến Toán 5

3. Đề luyện thi Violympic Toán 5