Grammar Gerunds

Học bài tiếp theo Báo lỗiGửi Câu Hỏi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. Unit 1: Leisure activities

3. Unit 2: Life in the countryside

4. Unit 3: Peoples of Viet Nam

5. Review: Unit 1 + 2 + 3

6. Unit 4: Our customs and traditions

7. Unit 5: Festivals in Viet Nam

8. Unit 6: Folk tales

9. Review 4+5+6

10. Unit 7: Pollution

11. Unit 8: English speaking countries

12. Unit 9: Natural disasters

13. Review 7+8+9

14. Unit 10: Communication

15. Unit 11: Science and technology

16. Unit 12: Life on other planets

17. Practice

/test-online-gerunds-mtt6328.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy