Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Tiếng Anh lớp 8 ( Chương trình mới ) - Cô Ngọc Anh

Học phí khoá học

500.000 VNĐ Giá gốc: 800.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 9 bài học thử
 • 58 video bài giảng
 • 25 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Khóa học " Tiếng Anh 8 - Chương trình mới  "

Khóa học “ Tiếng Anh 8 - Chương trình mới ”  hệ thống lại các Unit trong chương trình Tiếng Anh 8 của Bộ GD – ĐT bao gồm tổng hợp kiến thức cơ bản và mở rộng.

Đặc biệt, khóa học này sẽ hình thành được các 4 kĩ năng làm bài:

+ Vocabulary and Reading

+ Speaking and Listening,

+ Writing

+ Language focus 

Phương pháp học tập:

+ Tập trung nghe giảng và ghi chép cẩn thận phần kiến thức trong mỗi video.

+ Thường xuyên trau dồi vốn từ vựng.

+ Làm đầy đủ các bài test sau mỗi bài giảng.

+ Trao đổi bài giải đáp mọi thắc mắc để nắm bài tốt hơn.

Đối tượng

+ Dành cho học sinh lớp 8.

Thời gian học:

+ 1 năm kể từ ngày đăng kí

 Chúc các em học tập hiệu quả !

Thông tin chi tiết

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

6 Bài học

grammar gerunds

1. Grammar Gerunds Học thử

52:17 phút

reading true / false / not given

3. Reading True / False / Not given Học thử

35:03 phút

test online - true / false or not given

4. TEST ONLINE - TRUE / FALSE OR NOT GIVEN Học thử

vocabulary: vocabulary about life in the countryside

5. Vocabulary: Vocabulary about life in the countryside Học thử

48:44 phút

test online - tieng anh 8 - vocabulary about life in the countryside

6. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - VOCABULARY ABOUT LIFE IN THE COUNTRYSIDE Học thử

2. Unit 1: Leisure activities

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about leisure activities

1. Vocabulary: Vocabulary about leisure activities Học thử

78:39 phút

test online - tieng anh 8 - vocabulary: about leisure activities

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - VOCABULARY: ABOUT LEISURE ACTIVITIES Học thử

grammar: gerunds

3. Grammar: Gerunds Học thử

52:17 phút

test online - tieng anh 8 - grammar: gerunds

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - GRAMMAR: GERUNDS

reading: true/ false or not given

5. Reading: True/ False or Not given

35:03 phút

writting: write an opinion paragraph

6. Writting: Write an opinion paragraph

55:58 phút

3. Unit 2: Life in the countryside

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about life in the countryside

1. Vocabulary: Vocabulary about life in the countryside

48:44 phút

test online - tieng anh 8 - vocabulary about life in the countryside

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - VOCABULARY ABOUT LIFE IN THE COUNTRYSIDE

grammar: comparison

3. Grammar: Comparison

50:56 phút

test online - tieng anh 8 - grammar: comparison

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - GRAMMAR: COMPARISON

reading: matching headings

5. Reading: Matching headings

52:12 phút

writting: writing a paragraph to describe changes

6. Writting: Writing a paragraph to describe changes

36:01 phút

4. Unit 3: Peoples of Viet Nam

6 Bài học

vocabulary about peoples of vietnam

1. Vocabulary about peoples of Vietnam

56:35 phút

test online - tieng anh 8 - unit 3: vocabulary peoples of vietnam

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 3: VOCABULARY PEOPLES OF VIETNAM

grammar: questions and articles

3. Grammar: Questions and Articles

42:53 phút

test online - questions and articles

4. TEST ONLINE - QUESTIONS AND ARTICLES

reading: answering questions

5. Reading: Answering questions

66:31 phút

writing: describe steps of cooking

6. Writing: Describe steps of cooking

25:34 phút

5. Review: Unit 1 + 2 + 3

2 Bài học

review 1

1. Review 1

45:48 phút

review 2

2. Review 2

44:55 phút

6. Unit 4: Our customs and traditions

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about customs and traditions

1. Vocabulary: Vocabulary about customs and traditions

53:32 phút

test online - tieng anh 8 - unit 4:vocabulary our customs and traditions

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 4:VOCABULARY OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

grammar: should, must and have to

3. Grammar: Should, must and have to

56:32 phút

test online - tieng anh 8 - unit 4: grammar: should, must and have to

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 4: GRAMMAR: SHOULD, MUST AND HAVE TO

reading: finding information

5. Reading: Finding information

64:51 phút

writing: describe custom and tradition

6. Writing: Describe custom and tradition

43:11 phút

7. Unit 5: Festivals in Viet Nam

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about festivals in vietnam

1. Vocabulary: Vocabulary about Festivals in Vietnam

52:47 phút

test online - tieng anh 8 - unit 5: vocabulary festivals in vietnam

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 5: VOCABULARY FESTIVALS IN VIETNAM

grammar: simple/ compound/ complex sentence

3. Grammar: Simple/ Compound/ Complex sentence

35:48 phút

test online - tieng anh 8 - unit 5: grammar: simple, compound and complex sentence

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 5: GRAMMAR: SIMPLE, COMPOUND AND COMPLEX SENTENCE

reading: guessing meaning from context

5. Reading: Guessing meaning from context

61:41 phút

writing: write an article for school website

6. Writing: Write an article for school website

62:56 phút

8. Unit 6: Folk tales

4 Bài học

vocabulary: vocabulary about folk tales

1. Vocabulary: Vocabulary about folk tales

48:27 phút

grammar: past continuous tense

2. Grammar: Past continuous tense

48:18 phút

reading: read a fable

3. Reading: Read a fable

46:28 phút

writing: write a fairy tale

4. Writing: Write a fairy tale

42:53 phút

9. Review 4+5+6

4 Bài học

review 3

1. Review 3

61:24 phút

review 4

2. Review 4

58:32 phút

review 5

3. Review 5

71:28 phút

review 6

4. Review 6

52:32 phút

10. Unit 7: Pollution

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about pollution

1. Vocabulary: Vocabulary about pollution

82:12 phút

test online - tieng anh 8 - unit 7: vocabulary: pollution

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 7: VOCABULARY: POLLUTION

grammar: conditonal sentence

3. Grammar: Conditonal sentence

39:40 phút

test online - tieng anh 8 - unit 7: grammar: condtional sentence type 1 & 2

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 7: GRAMMAR: CONDTIONAL SENTENCE TYPE 1 & 2

reading: sentence completion

5. Reading: Sentence completion

38:45 phút

writing: write an article for local newspaper

6. Writing: Write an article for local newspaper

60:51 phút

11. Unit 8: English speaking countries

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about english speaking countries

1. Vocabulary: Vocabulary about English speaking countries

48:23 phút

test online - tieng anh 8 - unit 8: vocabulary: english speaking countries

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 8: VOCABULARY: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

grammar: practice present tenses

3. Grammar: Practice present tenses

71:22 phút

test online - tieng anh 8 - unit 8: grammar: present tenses

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 8: GRAMMAR: PRESENT TENSES

reading: matching information

5. Reading: Matching information

52:31 phút

writing:describe the schedule

6. Writing:Describe the schedule

31:27 phút

12. Unit 9: Natural disasters

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about natural disasters

1. Vocabulary: Vocabulary about natural disasters

62:44 phút

test online - tieng anh 8 - unit 9: vocabulary: natural disasters

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 9: VOCABULARY: NATURAL DISASTERS

grammar: past perfect + passive voice

3. Grammar: Past perfect + Passive voice

86:10 phút

test online - tieng anh 8 - unit 9 - grammar: past perfect + passive voice

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 9 - GRAMMAR: PAST PERFECT + PASSIVE VOICE

reading: summary completion

5. Reading: Summary completion

53:17 phút

writing: describe natural disasters

6. Writing: Describe natural disasters

40:15 phút

13. Review 7+8+9

1 Bài học

review 5

1. Review 5

48:10 phút

14. Unit 10: Communication

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about communication

1. Vocabulary: Vocabulary about Communication

58:19 phút

test online - tieng anh 8 - unit 10: vocabulary communication

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 10: VOCABULARY COMMUNICATION

grammar: gerund or to infinitive

3. Grammar: Gerund or to infinitive

53:37 phút

test online - tieng anh 8 - unit 10: grammar: future continuous & verb + to infinitive

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 10: GRAMMAR: FUTURE CONTINUOUS & VERB + TO INFINITIVE

reading: practice

5. Reading: Practice

62:42 phút

writing: write an email

6. Writing: Write an email

47:13 phút

15. Unit 11: Science and technology

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about science and technology

1. Vocabulary: Vocabulary about science and technology

52:14 phút

test online - tieng anh 8 - unit 11: vocabulary

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 11: VOCABULARY

grammar: reported speech

3. Grammar: Reported speech

61:42 phút

test online - tieng anh 8 - unit 11: grammar

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 11: GRAMMAR

reading: complete the text with given words

5. Reading: complete the text with given words

38:11 phút

writing: write a paragraph

6. Writing: Write a paragraph

51:16 phút

16. Unit 12: Life on other planets

6 Bài học

vocabulary: vocabulary about life on other planets

1. Vocabulary: Vocabulary about life on other planets

33:26 phút

test online - tieng anh 8 - unit 12: vocabulary

2. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 12: VOCABULARY

grammar: may and might, indirect questions

3. Grammar: May and might, indirect questions

38:39 phút

test online - tieng anh 8 - unit 12: grammar

4. TEST ONLINE - TIẾNG ANH 8 - UNIT 12: GRAMMAR

reading: reading classfication

5. Reading: Reading Classfication

38:07 phút

writing describe an alien

6. Writing Describe an alien

48:37 phút

17. Practice

0 Bài học

Bình luận

Giảng Viên

Nguyễn Ngọc Anh
 • Nguyễn Ngọc Anh
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Học vấn : Cử nhân
 • Liên Hệ : Facebook
 • Quá trình công tác và kinh nghiệm: Với 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh của mình, cô Nguyễn Ngọc Anh đã giúp cho rất nhiều thế hệ học sinh đỗ vào trường Đại học nổi tiếng như : ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội; ĐH Hà Nội; ĐH Ngoại Thương; ĐH Kinh Tế  Quốc Dân…và gần 200 học sinh đỗ vào các lớp chuyên Anh của các trường: THPT Chuyên Ngoại Ngữ (trực thuộc Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN); trường chuyên Hà Nội - Amsterdam; … 

  Giáo viên Hệ thống Vinastudy. Cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. BTV nội dung Tiếng Anh trang web ketnoitienganh.com. BTV nội dung Tiếng Anh trang web tienganhpanda.com.

   

   

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy