VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài toán có lời văn

Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Bài toán có lời văn

Mục tiêu bài giảng:

Giúp học sinh:

+ Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn thường có:

      - Các số (gắn với các thông tin đã biết)

      - Câu hỏi (chỉ thông tin cần tìm)

+ Các bước giải 1 bài toán có lời văn và cách trình bày bài.

Các bạn học sinh cùng thầy giáo tìm hiểu bài học thử đầu tiên trong khóa Bồi dưỡng Toán lớp 1 nhé!

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Cấp độ 1: Các kỹ thuật và kiến thức cần thiết trong chương trình toán 1

2. Cấp độ 2: Các dạng bài tập trọng tâm nâng cao trong chương trình toán 1

0
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy