VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhân tử chung

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng cho các em kiến thức về Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhân tử chung qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. Tuyển Tập Các Dạng Bài Trọng Tâm Toán 8 (2018)

3. 19 vòng thi ViOlympic Toán 8 năm học 2016 - 2017

4. 19 vòng thi ViOlympic Toán 8 năm học 2017 - 2018

/thi-online-toan-8-phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-bang-phuong-phap-dat-nhan-tu-chung-mtt2984.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy