Bài 2: Tìm bậc của đơn thức, đa thức

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng cho các em kiến thức về Tìm bậc của đơn thức, đa thức qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

2. Tuyển Tập Các Dạng Bài Trọng Tâm Toán 8 (2018)

3. 19 vòng thi ViOlympic Toán 8 năm học 2016 - 2017

4. 19 vòng thi ViOlympic Toán 8 năm học 2017 - 2018