VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm số chính phương

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng cho các em kiến thức về Tìm số chính phương qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề: Tập hợp và vẻ đẹp của số tự nhiên

4. Chuyên đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

5. Chuyên đề: Chữ số tận cùng

6. Chuyên đề : Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết

7. Chuyên đề : Số nguyên tố - Hợp số

8. Chuyên đề : Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất

9. Chuyên đề : Số chính phương

10. Chuyên đề: Đồng dư thức

11. Chuyên đề : Đoạn thẳng

12. Chuyên đề : Góc

13. Chuyên đề : Dãy phân số viết theo quy luật

14. Chuyên đề : Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

/dong-du-thuc-bh35164.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy