VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chứng minh một số không phải là số chính phương ( Phần 2 )

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng cho các em kiến thức về Chứng minh một số không là số chính phương bằng Phương pháp dùng tính chất của số dư qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề: Tập hợp và vẻ đẹp của số tự nhiên

3. Chuyên đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

4. Chuyên đề: Chữ số tận cùng

5. Chuyên đề : Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết

6. Chuyên đề : Số nguyên tố - Hợp số

7. Chuyên đề : Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất

8. Chuyên đề : Số chính phương

9. Chuyên đề: Đồng dư thức

10. Chuyên đề : Đoạn thẳng

11. Chuyên đề : Góc

12. Chuyên đề : Dãy phân số viết theo quy luật

13. Chuyên đề : Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

/tim-so-chinh-phuong-bh21396.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy