VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Present Perfect Tense ( Thì hiện tại hoàn thành )

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử

2. GRAMMAR

3. PHONETICS

4. WORD STUDY - TỪ VỰNG HỌC

5. WRITING SKILLS

6. LISTENING SKILLS - RÈN KỸ NĂNG NGHE

7. GENERAL TESTS AND ILLUSTRATIONS TESTS - ĐỀ KT TỔNG HỢP VÀ ĐỀ THI MINH HỌA

8. Ngữ pháp tổng hợp và các dạng bài trọng tâm

/test-online-present-perfect-tense-mtt5708.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy