INVERSION - Sự đảo ngữ

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Để cùng cố và hoàn thiện phần ngữ pháp, các em hãy cùng cô ôn luyện phần Sự đảo ngữ.
Lưu ý khi học bài: 
- Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng.
- Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử

2. Tổng hợp bảng Ngữ Âm trong tiếng anh

3. Tổng hợp các từ vựng

4. Ngữ pháp

5. Ôn tập kiến thức