VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu điều kiện cơ bản

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Để cùng cố và hoàn thiện phần ngữ pháp, các em hãy cùng cô ôn luyện phần Câu điều kiện cơ bản. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử

2. Tổng hợp bảng Ngữ Âm trong tiếng anh

3. Tổng hợp các từ vựng

4. Ngữ pháp

5. Ôn tập kiến thức

/test-online-conditional-sentences-mtt4522.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy