Bài 18. Luyện tập chung – Trang 70 – SGK – Tập 1

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung

2. Chủ đề 2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

3. Chủ đề 3. Làm quen với khối lượng, dung tích

4. Chủ đề 4. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

5. Chủ đề 5. Làm quen với hình phẳng

6. Chủ đề 6. Ngày – giờ, giờ - phút, ngày – tháng

7. Chủ đề 7. Ôn tập học kì 1

8. Chủ đề 8. Phép nhân, phép chia

9. Chủ đề 9. Làm quen với hình khối

10. Chủ đề 10. Các số trong phạm vị 1000

11. Chủ đề 11. Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền

12. Chủ đề 12. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

13. Chủ đề 13. Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

14. Chủ đề 14. Ôn tập cuối năm