Các bài toán hình về diện tích

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Hệ thống giáo dục Vinastudy xin giới thiệu đến quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh Tuyển tập  Đề kiểm tra giữa học kì II - Môn Toán Lớp 7 . Hi vọng đề sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

 

 

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II TOÁN 7

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

----------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2018 - 2019

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1: (2 điểm)

1.Cho biểu thức: A = $\frac{1}{16}{{x}^{4}}+3{{x}^{2}}-\frac{5}{4}x+5$. Tính giá trị của biểu thức A khi $x=4$.

2.Cho biểu thức B = $\frac{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}y+3{{y}^{2}}-4}{3{{x}^{3}}-3{{y}^{2}}-3y}$. Tính giá trị của biểu thức B khi $x=\frac{1}{2};y=-1$.

Câu 2: (2,5 điểm) Cho biểu thức: C = $4x+3$

1.Tính giá trị của biểu thức C tại $x$ thỏa mãn $|2x-1|=\frac{3}{2}$

2.Với giá trị nào của $x$ thì C = $\frac{-5}{2}$.

Câu 3: (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức D = $\frac{4x-5y}{3x+4y}$ với $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$

Câu 4: (3,5 điểm) Cho tam giác DEF (DE = DF). Gọi N và M lần lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

1.Chứng minh: HE = HF. Giả sử DE = DF = 5 cm; EF = 8 cm. Tính độ dài đoạn DH.

2.Chứng minh: EM = FN và $\widehat{DEM}=\widehat{DFN}$.

3.Gọi giao điểm của EM và FN là K. Chứng minh: KE = KF.

4.Chứng minh ba điểm D, K, H thẳng hàng.

Câu 5: (0,5 điểm) Cho hai biểu thức: M = $3x\left( x-y \right)$ và N = ${{y}^{2}}-{{x}^{2}}$. Biết $\left( x-y \right)\vdots 11$. Chứng minh rằng: (M – N) $\vdots 11$

---------------Hết-------------------

-Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

-Học sinh không sử dụng tài liệu và máy tính bỏ túi.

 

TRƯỜNG  THCS  SƠN ĐÔNG

--------**---------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 3

Môn: Toán lớp 7 – Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm bài: 90 phút

 

I.TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Hãy chọn đán án đúng:

Điểm kiểm tra chất lượng môn Toán của học sinh lớp 7A1 được thống kê lại trong bảng sau (Dùng bảng số liệu để trả lời câu 1, câu 2)

 

Điểm số (x)

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

2

2

6

7

10

9

4

N = 40

 

Câu 1: Mốt của dấu hiệu là:

A.40                                    B. 5                                       C. 8                                         D. 18

Câu 2: Điểm kiểm tra trung bình môn Toán của các học sinh trong lớp 7A1 bằng:

A.7,4                                   B. 7,5                                     C. 7,6                                      D. 7.7

Câu 3: Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10, một cạnh góc vuông bằng 8. Cạnh góc vuông còn lại có độ dài là:

A.6                                       B. 2                                       C. 18                                       D. $\sqrt{164}$

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai:

A.Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau.

B.Tam giác cân có hai góc bằng nhau.

C.Tam giác vuông cân có một góc bằng ${{60}^{0}}$

D.Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

II.TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bẳng dưới đây:

 

4

5

3

5

4

7

6

9

6

10

7

8

7

8

9

9

4

5

10

10

6

7

6

2

10

6

8

7

8

3

5

6

5

3

6

6

6

6

3

6

 

a.Dấu hiệu điều tra là gì ?

b.Lập bảng tần số của dấu hiệu. Tính số trung bình cộng.

c.Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (2,5 điểm)

1.Thực hiện phép tính:

a.$10.\sqrt{0,01}.\sqrt{\frac{16}{9}}+3.\sqrt{49}-\frac{1}{6}.\sqrt{4}$                                       

b.$23\frac{1}{4}.\frac{7}{5}-13\frac{1}{4}:\frac{5}{7}$

2.Tính giá trị của biểu thức $15{{x}^{3}}y-20xy+10x{{y}^{2}}$ với $x,y$ thỏa mãn:

${{3.2}^{x+1}}-15=33$ và $\frac{1}{2}y-\frac{3}{4}=\frac{-1}{2}$

Bài 3: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có góc A bằng ${{90}^{0}}$, phân giác BE, E $\in $ AC. Lấy điểm H thuộc cạnh BC sao cho BH = BA.

a.Chứng minh: EH $\bot $ BC.

b.Chứng minh: BE là đường trung trực của AH.

c.Đường thẳng EH cắt đường thẳng AB ở K. Chứng minh: EK = EC.

d.Chứng minh: AH // KC.

Bài 4: (0,5 điểm) Cho $abc\ne 0$ và $\frac{a+b-c}{c}=\frac{b+c-a}{a}=\frac{c+a-b}{b}$

Tính giá trị biểu thức P = $\left( 1+\frac{b}{a} \right)\left( 1+\frac{c}{b} \right)\left( 1+\frac{a}{c} \right)$

 

TRƯỜNG  THCS  PHÚC DIỄM

--------**---------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Toán lớp 7 – Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm bài: 90 phút

 I) TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Bài 1: Hãy chép lại phương án trả lời đúng:

a) Giá trị của biểu thức $x+2{{x}^{2}}y-{{y}^{2}}$ tại $x=-1;y=-1$ là:

A.0                                          B. -4                                              C. 2                                         D. -2

b) Bậc của đơn thức $-5x{{\left( xy \right)}^{2}}$ là:

A.2                                          B. 3                                               C. 4                                         D. 5

c) Cặp đơn thưc đồng dạng là:

A.$2{{x}^{3}}{{y}^{2}}$ và $-2{{y}^{2}}{{x}^{3}}$                                                 B. $-12{{x}^{3}}y$ và $6x{{y}^{3}}$

C.$\frac{1}{3}{{\left( a{{b}^{2}} \right)}^{2}}$ và $\frac{-5}{2}{{a}^{2}}{{b}^{4}}$                                           D. $\frac{9}{8}x{{y}^{2}}{{z}^{3}}$ và $\frac{9}{8}{{x}^{3}}{{y}^{2}}z$

d) Tích của hai đơn thức $\frac{-1}{5}{{x}^{2}}y$ và $-4{{\left( x{{y}^{3}} \right)}^{2}}$ là:

A.$\frac{-4}{5}{{x}^{3}}{{y}^{4}}$                            B. $\frac{4}{5}{{x}^{3}}{{y}^{7}}$                           C. $\frac{-4}{5}{{x}^{4}}{{y}^{4}}$                                 D. $\frac{4}{5}{{x}^{4}}{{y}^{7}}$

Bài 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

A.Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.

B.Nếu A là góc ở đáy của một tam giác cân thì số đo góc A nhỏ hơn ${{90}^{0}}$.

C.Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau.

D.Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

II) TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

 

7

9

10

9

9

10

8

7

9

10

7

10

9

8

10

8

9

8

8

9

10

10

10

9

9

9

8

7

8

9

9

9

8

8

9

9

 

Từ bảng số liệu trên, hãy:

a.Lập bảng tần số.                           

b.Tính số trung bình cộng.                         

c.Tìm mốt của dấu hiệu ?

Bài 2: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: $2x-3y+4{{z}^{2}}$ tại $x=|-2|;y=-1;z=-1$

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hai biểu thức:

A = $\frac{3}{5}xy.{{\left( -\frac{2}{5}x{{y}^{2}}z \right)}^{2}}$                                  

B = $-5a{{x}^{3}}{{y}^{2}}z+2a{{x}^{3}}{{y}^{2}}z+\frac{1}{3}a{{x}^{3}}{{y}^{2}}z$ (với $a$ là hằng số)

a.Rút gọn A và B

b.Tìm tích của A và B rồi xác định hệ số và tìm bậc của đơn thức thu được.

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH $\bot $ BC (H $\in $ BC).

a.Chứng minh: HB = HC và $\widehat{BAH}=\widehat{CAH}$

b.Tính độ dài đoạn AH.

c.Kẻ HD $\bot $ AB (D $\in $ AB); HE $\bot $AC (E $\in $AC). Chứng minh: $\Delta $ HDE là tam giác cân.

d.Chứng minh: AH là đường trung trực của đoạn thẳng DE.

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên $\left( a;b \right)$ thỏa mãn điều kiện: $3a-b+2ab-10=0$

 

TRƯỜNG  THCS  CỔ NHUẾ

--------**---------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Toán lớp 7 – Năm học: 2017 - 2018

Thời gian làm bài: 90 phút

 I) TRẮC NGHIỆM (1 điểm) Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Thu gọn đơn thức $\left( \frac{-7}{3}{{x}^{3}}{{y}^{2}} \right).\left( \frac{3}{17}{{x}^{2}}y{{z}^{3}} \right)$ ta được đơn thức:

A.${{x}^{4}}{{y}^{3}}{{z}^{2}}$           B. $\frac{-7}{17}{{x}^{5}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$           C. $\frac{7}{17}{{x}^{5}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$                                 D. $\frac{-7}{17}{{x}^{4}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$

Câu 2: Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức ${{\left( -5xy \right)}^{2}}$

A.$3{{x}^{2}}y$                 B. $-7{{x}^{2}}{{y}^{2}}$                   C. $-2x{{y}^{2}}$                         D. $-2{{x}^{2}}y$

Câu 3: $\Delta $ MNP cân tại M. Biết $\widehat{N}={{70}^{0}}$. Số đo góc M bằng:

A.${{70}^{0}}$                  B. ${{40}^{0}}$                              C. ${{50}^{0}}$                              D. ${{80}^{0}}$

Câu 4: $\Delta $MNP có MP = 6 cm; MN = 10 cm; NP = 8 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A.$\Delta $MNP cân                                                                         C. $\Delta $MNP vuông tại P

B.$\Delta $MNP vuông tại M                                                              D. MN là cạnh huyền.

II) Tự luận (9 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:

 

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

14

8

9

8

9

9

9

9

10

5

5

14

 

Hãy cho biết:

a.Dấu hiệu mà người ta cần quan tâm là gì ?

b.Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 2: (2 điểm) Thu gọn các đơn thức sau (với $x,y$ là biến số)

a.$12{{x}^{2}}{{y}^{2}}.\left( -\frac{3}{4}{{x}^{3}}y \right)$                                                                

b.$-3{{x}^{3}}{{y}^{2}}.{{\left( -{{x}^{2}}y \right)}^{3}}$

c.$-16{{x}^{3-n}}.\left( -\frac{5}{8}a{{x}^{3+n}} \right).{{\left( -2017{{x}^{n}} \right)}^{0}}$ (với $a$ là hằng số)

Bài 3: (1,5 điểm)

a.Thu gọn và tìm bậc của đa thức A = $\frac{-3}{4}x{{y}^{2}}+\frac{1}{2}{{x}^{3}}yz+\frac{3}{4}x{{y}^{2}}-5{{x}^{3}}yz-8+\frac{5}{2}{{x}^{3}}yz$

b.Tính giá trị của A khi $x=-1;y=2;z=3$

Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại B, BC < BA. Lấy điểm E sao cho B là trung điểm của CE.

a.Chứng minh: AB là tia phân giác của góc CAE.

b.Vẽ CM vuông góc với AE tại M, CM cắt AB tại H. Vẽ HN vuông góc với CA tại N. Chứng minh: $\Delta $ MAN cân và MN song song với CE.

c.So sánh: HM và HC.

d.Tìm điều kiện của $\Delta $ABC để $\Delta $CMN cân tại N.

 

-----HẾT -----

 

TRƯỜNG  THCS  XUÂN ĐỈNH

NĂM HỌC: 2017 - 2018

------------------

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Bài 1 (2 điểm): Thời gian làm bài tập của học sinh lớp 7A tính bằng phút được thống kê bởi bảng sau

 

4

5

6

7

6

7

6

4

4

7

6

7

6

8

5

6

9

10

6

8

5

7

8

8

9

7

8

8

7

5

8

10

9

11

8

9

8

9

7

8

 

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng?

Bài 2 (1,5 điểm): Cho các đơn thức

a.$2xy.3{{x}^{2}}{{y}^{4}}z$

b.$\frac{1}{2}x{{y}^{2}}t.\frac{2}{3}{{x}^{2}}y{{t}^{3}}$

c.${{\left( \frac{1}{2}{{x}^{2}}{{y}^{3}} \right)}^{3}}.{{\left( \frac{2}{3}xy \right)}^{2}}$

Hãy thu gọn các đơn thức trên rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của từng đơn thức.

Bài 3 (2 điểm): Cho hai đa thức sau:

P = $-{{x}^{3}}y-xy+{{x}^{2}}+4{{x}^{3}}y+2xy+1$

Q = ${{x}^{3}}y-8xy-5+2{{x}^{3}}y+9{{x}^{2}}+4-10{{x}^{2}}$

a) Thu gọn đa thức P và Q. Xác định bậc của đa thức P và Q sau khi thu gọn.

b) Tính A = P + Q và B = P - Q 

c) Tính giá trị của đa thức A khi $x=1$ và $y=-1$  

Bài 4 (3,5 điểm): Cho $\Delta $ ABC cân tại A $\left( \widehat{A}<{{90}^{0}} \right)$. Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ IH $\bot $ BA (H $\in $ AB) , IK $\bot $ AC (K $\in $ AC).  

a) Chứng minh: $\Delta $IHB = $\Delta $IKC.

b) So sánh IB và IK.

c) Kéo dài KI và AB cắt nhau tại E, kéo dài HI và AC cắt nhau tại F. Chứng minh: $\Delta $AEF cân.

d) Chứng minh HK // EF

Bài 5 (1 điểm):

a) Tìm số tự nhiên x, y biết:  $7{{\left( x-2017 \right)}^{2}}=23-{{y}^{2}}$

b) Cho đa thức f(x) thỏa mãn $f\left( x \right)+x.f\left( -x \right)=x+1$ với mọi giá trị của x. Tính $f\left( 1 \right)$.

 

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046