VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Topic 11: Passive Voice (Special) - Thể bị động đặc biệt

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Một trong những ngữ pháp quan trọng đó là Passive Voice (Special) - Thể bị động đặc biệt. Cùng học và luyện tập với cô trong bài giảng này nhé! Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

2. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

3. NGỮ PHÁP

4. CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TẬP

/test-online-8-passive-voice-special-mtt5332.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy