Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Toán nền tảng lớp 11 - Thầy Cường

Học phí khoá học

500.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 2 bài học thử
 • 78 video bài giảng
 • 40 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Toán nền tảng lớp 11

Vinastudy.vn xin giới thiệu tới các em học sinh khóa học "Toán lớp 11".
Khóa học giúp học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản trong chương trình Toán 11.

Nội dung khóa học: Khóa học bao gồm 8 chuyên đề bám sát theo chương trình Toán 11 giúp học sinh làm quen với chương trình Toán ở phổ thông, đồng thời nắm chắc các kiến thức nền tảng. Đặc biệt, hệ thống bài tập trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm ngay từ lớp 11.

Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký.

Hình thức học: Học sinh học thông qua các video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện theo hình thức trắc nghiệm có đáp án chi tiết.

Giáo viên giảng dạy: Thầy Trần Lê Cường.

Thông tin chi tiết

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2 Bài học

ham so luong giac (bai 1)

1. Hàm số lượng giác (bài 1) Học thử

49:57 phút

ham so luong giac (bai 2)

2. Hàm số lượng giác (bài 2) Học thử

26:02 phút

2. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

15 Bài học

ham so luong giac (bai 1)

1. Hàm số lượng giác (bài 1)

50:00 phút

ham so luong giac (bai 2)

2. Hàm số lượng giác (bài 2)

26:05 phút

thi online - toan 11 - ham so luong giac

3. THI ONLINE - TOÁN 11 - Hàm số lượng giác

phuong trinh luong giac co ban (bai 1)

4. Phương trình lượng giác cơ bản (bài 1)

35:54 phút

phuong trinh luong giac co ban (bai 2)

5. Phương trình lượng giác cơ bản (bài 2)

21:49 phút

thi online - toan 11 - phuong trinh luong giac

6. THI ONLINE - TOÁN 11 - Phương trình lượng giác

phuong trinh bac i, bac ii voi mot ham luong giac (bai 1)

7. Phương trình bậc I, bậc II với một hàm lượng giác (bài 1)

22:01 phút

phuong trinh bac i, bac ii voi mot ham luong giac (bai 2)

8. Phương trình bậc I, bậc II với một hàm lượng giác (bài 2)

25:07 phút

thi online - toan 11 - phuong trinh bac i,ii cua mot ham so luong giac

9. THI ONLINE - TOÁN 11 - Phương trình bậc I,II của một hàm số lượng giác

phuong trinh bac nhat voi sin va cos

10. Phương trình bậc nhất với sin và cos

28:56 phút

thi online - toan 11 - phuong trinh bac nhat sin va cos

11. THI ONLINE - TOÁN 11 - Phương trình bậc nhất sin và cos

phuong trinh dang cap bac hai

12. Phương trình đẳng cấp bậc hai

26:22 phút

thi online - toan 11 - phuong trinh dang cap bac hai doi voi ham luong giac

13. THI ONLINE - TOÁN 11 - Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với hàm lượng giác

phuong trinh doi xung

14. Phương trình đối xứng

phút

thi online - toan 11 -phuong trinh doi xung sin va cos

15. THI ONLINE - TOÁN 11 -Phương trình đối xứng sin và cos

3. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

10 Bài học

quy tac dem

1. Quy tắc đếm

32:14 phút

thi online - toan 11 - quy tac dem

2. THI ONLINE - TOÁN 11 - QUY TẮC ĐẾM

hoan vi, chinh hop, to hop

3. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

50:08 phút

thi online - toan 11 - hoan vi, to hop, chinh hop

4. THI ONLINE - TOÁN 11 - HOÁN VỊ, TỔ HỢP, CHỈNH HỢP

nhi thuc new-ton

5. Nhị thức New-tơn

46:37 phút

thi online - toan 11 - nhi thuc new-ton

6. THI ONLINE - TOÁN 11 - NHỊ THỨC NEW-TƠN

phep thu va bien co

7. Phép thử và biến cố

24:13 phút

thi online - toan 11 - phep thu va bien co

8. THI ONLINE - TOÁN 11 - PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ

xac suat cua bien co

9. Xác suất của biến cố

38:43 phút

thi online - toan 11 - xac suat cua bien co

10. THI ONLINE - TOÁN 11 - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

4. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

7 Bài học

phuong phap quy nap toan hoc

1. Phương pháp quy nạp toán học

48:24 phút

day so

2. Dãy số

69:28 phút

thi online - toan 11 - phuong phap quy nap toan hoc va day so

3. THI ONLINE - TOÁN 11 - PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC VÀ DÃY SỐ

cap so cong

4. Cấp số cộng

36:24 phút

thi online - toan 11 - cap so cong

5. THI ONLINE - TOÁN 11 - CẤP SỐ CỘNG

cap so nhan

6. Cấp số nhân

40:13 phút

thi online - toan 11 - cap so nhan

7. THI ONLINE - TOÁN 11 - CẤP SỐ NHÂN

5. GIỚI HẠN

29 Bài học

gioi han cua day so (bai 1)

1. Giới hạn của dãy số (bài 1)

30:03 phút

gioi han cua day so (bai 2)

2. Giới hạn của dãy số (bài 2)

57:30 phút

tim gioi han cua ham so

3. Tìm giới hạn của hàm số

32:42 phút

thi online - toan 11 - tim gioi han cua day so

4. THI ONLINE - TOÁN 11 - TÌM GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

khu dang vo dinh 0/0 bang ky thuat phan tich thanh nhan tu

5. Khử dạng vô định 0/0 bằng kỹ thuật phân tích thành nhân tử

29:08 phút

thi onine - toan 11 - khu dang vo dinh 0/0 bang ki thuat phan tich thanh nhan tu

6. THI ONINE - TOÁN 11 - KHỬ DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0 BẰNG KĨ THUẬT PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ

khu dang vo dinh 0/0 bang ky thuat nhan lien hop

7. Khử dạng vô định 0/0 bằng kỹ thuật nhân liên hợp

49:08 phút

thi online - toan 11 - khu dang vo dinh 0/0 bang ki thuat nhan lien hop

8. THI ONLINE - TOÁN 11 - KHỬ DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0 BẰNG KĨ THUẬT NHÂN LIÊN HỢP

khu dang vo dinh 0/0 bang ky thuat them bot

9. Khử dạng vô định 0/0 bằng kỹ thuật thêm bớt

69:02 phút

thi online - toan 11 - khu dang vo dinh 0/0 bang ki thuat them bot

10. THI ONLINE - TOÁN 11 - KHỬ DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0 BẰNG KĨ THUẬT THÊM BỚT

khu dang vo dinh 0/0 cua ham luong giac

11. Khử dạng vô định 0/0 của hàm lượng giác

47:38 phút

thi online - toan 11 - khu dang vo dinh 0/0 cua ham luong giac

12. THI ONLINE - TOÁN 11 - KHỬ DẠNG VÔ ĐỊNH 0/0 CỦA HÀM LƯỢNG GIÁC

khu dang vo dinh 0/0 cua ham mu va logarit

13. Khử dạng vô định 0/0 của hàm mũ và logarit

15:52 phút

gioi han dang vo dinh vo cung tren vo cung

14. Giới hạn dạng vô định vô cùng trên vô cùng

49:51 phút

thi online - toan 11 - gioi han dang vo dinh vo cung tren vo cung

15. THI ONLINE - TOÁN 11 - GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH VÔ CÙNG TRÊN VÔ CÙNG

gioi han dang vo dinh vo cung tru vo cung

16. Giới hạn dạng vô định vô cùng trừ vô cùng

30:29 phút

thi online - toan 11 - gioi han dang vo dinh vo cung tru vo cung

17. THI ONLINE - TOÁN 11 - GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH VÔ CÙNG TRỪ VÔ CÙNG

gioi han vo dinh dang khong nhan vo cung

18. Giới hạn vô định dạng không nhân vô cùng

16:29 phút

thi online - toan 11 - gioi han vo dinh dang khong nhan vo cung

19. THI ONLINE - TOÁN 11 - GIỚI HẠN VÔ ĐỊNH DẠNG KHÔNG NHÂN VÔ CÙNG

tim gioi han bang phuong phap l hospital (lopitan)

20. Tìm giới hạn bằng phương pháp L' Hospital (Lopitan)

29:04 phút

thi online - toan 11 - tim gioi han bang phuong phap l’hospital

21. THI ONLINE - TOÁN 11 - TÌM GIỚI HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP L’HOSPITAL

tim gioi han mot ben (mot phia) cua ham so

22. Tìm giới hạn một bên (một phía) của hàm số

31:11 phút

thi online - toan 11 - tim gioi han mot ben (mot phia) cua ham so

23. THI ONLINE - TOÁN 11 - TÌM GIỚI HẠN MỘT BÊN (MỘT PHÍA) CỦA HÀM SỐ

dieu kien de ham so co gioi han tai x_0

24. Điều kiện để hàm số có giới hạn tại x_0

25:57 phút

thi online - toan 11 - dieu kien de ham so co gioi han tai x_0

25. THI ONLINE - TOÁN 11 - ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ GIỚI HẠN TẠI X_0

dieu kien de ham so lien tuc tai x_0

26. Điều kiện để hàm số liên tục tại x_0

35:55 phút

ung dung tinh lien tuc de chung minh phuong trinh co nghiem

27. Ứng dụng tính liên tục để chứng minh phương trình có nghiệm

64:15 phút

thi online - toan 11 - dieu kien de ham so lien tuc tai x_0

28. THI ONLINE - TOÁN 11 - ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI X_0

on tap chuong gioi han

29. Ôn tập chương giới hạn

6. ĐẠO HÀM

22 Bài học

dinh nghia dao ham va cach tinh dao ham theo dinh nghia

1. Định nghĩa đạo hàm và cách tính đạo hàm theo định nghĩa

21:02 phút

thi online - toan 11 - dinh nghia dao ham va cach tinh dao ham theo dinh nghia

2. THI ONLINE - TOÁN 11 - ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM VÀ CÁCH TÍNH ĐẠO HÀM THEO ĐỊNH NGHĨA

cong thuc tinh dao ham cua nhung ham co ban

3. Công thức tính đạo hàm của những hàm cơ bản

36:41 phút

thi online - toan 11 - cong thuc tinh dao ham cua nhung ham co ban

4. THI ONLINE - TOÁN 11 - CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM CỦA NHỮNG HÀM CƠ BẢN

quy tac tinh dao ham

5. Quy tắc tính đạo hàm

51:25 phút

thi online - toan 11 - quy tac tinh dao ham

6. THI ONLINE - TOÁN 11 - QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

dao ham cua ham luong giac

7. Đạo hàm của hàm lượng giác

8:22 phút

thi online - toan 11 - dao ham cua ham luong giac

8. THI ONLINE - TOÁN 11 - ĐẠO HÀM CỦA HÀM LƯỢNG GIÁC

dao ham cua ham hop

9. Đạo hàm của hàm hợp

40:23 phút

thi online - toan 11 - dao ham cua ham hop

10. THI ONLINE - TOÁN 11 - ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

dao ham cap cao va ung dung

11. Đạo hàm cấp cao và ứng dụng

27:37 phút

thi online - toan 11 - dao ham cap cao va ung dung

12. THI ONLINE - TOÁN 11 - ĐẠO HÀM CẤP CAO VÀ ỨNG DỤNG

vi phan - ung dung vi phan de tinh gan dung

13. Vi phân - Ứng dụng vi phân để tính gần đúng

26:07 phút

thi online - toan 11 - vi phan - ung dung cua vi phan de tinh gan dung

14. THI ONLINE - TOÁN 11 - VI PHÂN - ỨNG DỤNG CỦA VI PHÂN ĐỂ TÍNH GẦN ĐÚNG

he so goc cua tiep tuyen - phuong trinh tiep tuyen

15. Hệ số góc của tiếp tuyến - phương trình tiếp tuyến

37:21 phút

thi online - toan 11 - he so goc cua tiep tuyen – phuong trinh tiep tuyen

16. THI ONLINE - TOÁN 11 - HỆ SỐ GÓC CỦA TIẾP TUYẾN – PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

viet phuong trinh tiep tuyen tai mot diem

17. Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm

14:40 phút

thi online - toan 11 - viet phuong trinh tiep tuyen tai mot diem

18. THI ONLINE - TOÁN 11 - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN TẠI MỘT ĐIỂM

viet phuong trinh tiep tuyen di qua mot diem

19. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm

36:18 phút

thi online - toan 11 - viet phuong trinh tiep tuyen di qua mot diem

20. THI ONLINE - TOÁN 11 - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐI QUA MỘT ĐIỂM

viet phuong trinh tiep tuyen khi biet he so goc

21. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc

30:41 phút

thi online - toan 11 - viet phuong trinh tiep tuyen khi biet he so goc

22. THI ONLINE - TOÁN 11 - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN KHI BIẾT HỆ SỐ GÓC

7. PHÉP BIẾN HÌNH

9 Bài học

phep bien hinh

1. Phép biến hình

29:29 phút

phep tinh tien

2. Phép tịnh tiến

35:11 phút

thi online - toan 11 - phep tinh tien

3. THI ONLINE - TOÁN 11 - PHÉP TỊNH TIẾN

phep doi xung truc

4. Phép đối xứng trục

46:55 phút

thi online - toan 11 - phep doi xung truc

5. THI ONLINE - TOÁN 11 - PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

phep doi xung tam

6. Phép đối xứng tâm

32:26 phút

thi online - toan 11 - phep doi xung tam

7. THI ONLINE - TOÁN 11 - PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

phep quay

8. Phép quay

37:52 phút

phep vi tu

9. Phép vị tự

36:13 phút

8. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

5 Bài học

dai cuong ve duong thang va mat phang

1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

70:40 phút

vi tri tuong doi cua hai duong thang trong khong gian

2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

45:43 phút

vi tri tuong doi cua duong thang va mat phang trong khong gian

3. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

31;56 phút

vi tri tuong doi cua hai mat phang trong khong gian

4. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng trong không gian

79:55 phút

phep chieu song song

5. Phép chiếu song song

29:33 phút

9. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

9 Bài học

vecto trong khong gian

1. Vecto trong không gian

78:44 phút

chung minh hai duong thang vuong goc qua tich vo huong

2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc qua tích vô hướng

50:34 phút

duong thang vuong goc voi mat phang

3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

23:06 phút

hai mat phang vuong goc

4. Hai mặt phẳng vuông góc

35:53 phút

khoang cach tu mot diem den mat phang

5. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

54:42 phút

khoang cach giua hai duong thang; giua hai mat phang

6. Khoảng cách giữa hai đường thẳng; giữa hai mặt phẳng

66:06 phút

goc giua hai duong thang

7. Góc giữa hai đường thẳng

34:12 phút

goc giua hai mat phang

8. Góc giữa hai mặt phẳng

65:15 phút

goc giua duong thang va mat phang

9. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

29:38 phút

10. ÔN TẬP CUỐI NĂM

11 Bài học

on tap chuong: ham so luong giac va phuong trinh luong giac

1. Ôn tập chương: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

133:42 phút

on tap chuong to hop va xac suat

2. Ôn tập chương tổ hợp và xác suất

118:15 phút

on tap chuong: day so, cap so cong va cap so nhan

3. Ôn tập chương: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

126:58 phút

on tap chuong: gioi han

4. Ôn tập chương: Giới hạn

52:51 phút

on tap chuong: dao ham

5. Ôn tập chương: Đạo hàm

82:22 phút

on tap chuong: phep bien hinh

6. Ôn tập chương: Phép biến hình

186:35 phút

on tap chuong: quan he song song trong khong gian

7. Ôn tập chương: Quan hệ song song trong không gian

69:06 phút

luyen de thi hoc ky 2 so 1

8. Luyện đề thi học kỳ 2 số 1

63:51 phút

luyen de thi hoc ky 2 so 2

9. Luyện đề thi học kỳ 2 số 2

40:40 phút

luyen de thi hoc ky 2 so 3

10. Luyện đề thi học kỳ 2 số 3

47:21 phút

luyen de thi hoc ky 2 so 4

11. Luyện đề thi học kỳ 2 số 4

66:00 phút

Bình luận

Giảng Viên

Trần Lê Cường
 • Trần Lê Cường
 • Môn dạy : Toán
 • Học vấn : Cử nhân
 • Liên Hệ : Facebook
 • Quá trình công tác và kinh nghiệm: Với kinh nghiệm 7 năm giảng dạy, thầy Lê Cường đã giúp đỡ nhiều thế hệ học sinh ôn và thi đỗ vào các trường THPT Top đầu Hà Nội với số điểm Toán cao như: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Cầu Giấy…

  Hiện tại, thầy là giáo viên online tại trung tâm Vinastudy.vn.

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy