Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Toán nền tảng lớp 10 - Thầy Cường

Học phí khoá học

500.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 5 bài học thử
 • 64 video bài giảng
 • 43 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

Toán nền tảng lớp 10

Vinastudy.vn xin giới thiệu tới các em học sinh khóa học "Chinh phục kiến thức toán  lớp 10".
Khóa học giúp học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản trong chương trình Toán 10.

Nội dung khóa học: Khóa học bao gồm 8 chuyên đề bám sát theo chương trình Toán 10 giúp học sinh làm quen với chương trình Toán ở phổ thông, đồng thời nắm chắc các kiến thức nền tảng. Đặc biệt, hệ thống bài tập trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm ngay từ lớp 10.

Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký.

Hình thức học: Học sinh học thông qua các video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện theo hình thức trắc nghiệm có đáp án chi tiết.

Giáo viên giảng dạy: Thầy Trần Lê Cường.

 

Thông tin chi tiết

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

5 Bài học

tap hop

1. Tập hợp Học thử

28:10 phút

vecto – cac dinh nghia ( bai 1)

3. Vectơ – các định nghĩa ( Bài 1) Học thử

35:38 phút

vecto – cac dinh nghia (bai 2)

4. Vectơ – các định nghĩa (Bài 2) Học thử

35:10 phút

thi online - toan 10 - vecto - cac dinh nghia

5. THI ONLINE - TOÁN 10 - VECTƠ - CÁC ĐỊNH NGHĨA Học thử

2. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

12 Bài học

menh de (bai 1)

1. Mệnh đề (bài 1)

41:28 phút

thi online - toan 10 - menh de (bai 1)

2. THI ONLINE - TOÁN 10 - MỆNH ĐỀ (BÀI 1)

menh de (bai 2)

3. Mệnh đề (bài 2)

25:23 phút

thi online - toan 10 - menh de (bai 2)

4. THI ONLINE - TOÁN 10 - MỆNH ĐỀ (BÀI 2)

tap hop

5. Tập hợp

28:11 phút

thi online - toan 10 - tap hop

6. THI ONLINE - TOÁN 10 - TẬP HỢP

cac phep toan tap hop

7. Các phép toán tập hợp

37:01 phút

thi online - toan 10 - cac phep toan tap hop

8. THI ONLINE - TOÁN 10 - CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

cac tap hop so – cac tap con cua r

9. Các tập hợp số – các tập con của R

41:03 phút

thi online - toan 10 - cac tap hop so - cac tap con cua r

10. THI ONLINE - TOÁN 10 - CÁC TẬP HỢP SỐ - CÁC TẬP CON CỦA R

so gan dung

11. Số gần đúng

30:00 phút

thi online - toan 10 - so gan dung

12. THI ONLINE - TOÁN 10 - SỐ GẦN ĐÚNG

3. HÀM SỐ BẬC NHẤT - HÀM SỐ BẬC HAI

7 Bài học

dai cuong ve ham so (bai 1)

1. Đại cương về hàm số (bài 1)

35:09 phút

dai cuong ve ham so (bai 2)

2. Đại cương về hàm số (bài 2)

33:21 phút

thi online - toan 10 - dai cuong ve ham so

3. THI ONLINE - TOÁN 10 - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ

ham so bac nhat

4. Hàm số bậc nhất

34:52 phút

thi online - toan 10 - ham so bac nhat

5. THI ONLINE - TOÁN 10 - HÀM SỐ BẬC NHẤT

ham so bac hai

6. Hàm số bậc hai

46:37 phút

thi online - toan 10 - ham so bac hai

7. THI ONLINE - TOÁN 10 - HÀM SỐ BẬC HAI

4. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

16 Bài học

dai cuong ve phuong trinh

1. Đại cương về phương trình

phút

thi online - toan 10 - dai cuong ve phuong trinh

2. THI ONLINE - TOÁN 10 - ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

phuong trinh bac nhat mot an

3. Phương trình bậc nhất một ẩn

24:13 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh bac nhat mot an

4. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

phuong trinh bac hai mot an

5. Phương trình bậc hai một ẩn

15:05 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh bac hai mot an

6. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

dinh li vi-et

7. Định lí Vi-et

54:54 phút

thi online - toan 10 - dinh li vi-et

8. THI ONLINE - TOÁN 10 - ĐỊNH LÍ VI-ÉT

phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat, bac hai

9. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

55:05 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh quy ve phuong trinh bac nhat bac hai

10. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BẬC HAI

he phuong trinh bac nhat nhieu an

11. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

41:16 phút

thi online - toan 10 - he phuong trinh bac nhat nhieu an

12. THI ONLINE - TOÁN 10 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

he phuong trinh doi xung loai i

13. Hệ phương trình đối xứng loại I

34:37 phút

thi online - toan 10 - he phuong trinh doi xung loai i

14. THI ONLINE - TOÁN 10 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI I

he phuong trinh doi xung loai ii

15. Hệ phương trình đối xứng loại II

25:07 phút

thi online - toan 10 - he phuong trinh doi xung loai ii

16. THI ONLINE - TOÁN 10 - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II

5. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

14 Bài học

bat dang thuc

1. Bất đẳng thức

47:54 phút

thi online - toan 10 - bat dang thuc

2. THI ONLINE - TOÁN 10 - BẤT ĐẲNG THỨC

bat phuong trinh va he bat phuong trinh 1 an

3. Bất phương trình và hệ bất phương trình 1 ẩn

46:57 phút

thi online - toan 10 - bat phuong trinh va he bat phuong trinh mot an

4. THI ONLINE - TOÁN 10 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

bat phuong trinh va he bat phuong trinh bac nhat hai an

5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

40:56 phút

thi online - toan 10 - bat phuong trinh va he bat phuong trinh bac nhat hai an

6. THI ONLINE - TOÁN 10 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

dau cua nhi thuc bac nhat

7. Dấu của nhị thức bậc nhất

53:12 phút

thi online - toan 10 - dau cua nhi thuc bac nhat

8. THI ONLINE - TOÁN 10 - DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

dau cua tam thuc bac hai

9. Dấu của tam thức bậc hai

56:57 phút

thi online - toan 10 - dau cua tam thuc bac hai

10. THI ONLINE - TOÁN 10 - DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

bat phuong trinh chua dau gia tri tuyet doi

11. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

40:43 phút

thi online - toan 10 - bat phuong trinh chua dau gia tri tuyet doi

12. THI ONLINE - TOÁN 10 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

bat phuong trinh chua dau can bac hai

13. Bất phương trình chứa dấu căn bậc hai

38:39 phút

thi online - toan 10 - bat phuong trinh chua dau can bac hai

14. THI ONLINE - TOÁN 10 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU CĂN BẬC HAI

6. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

6 Bài học

cung va goc luong giac

1. Cung và góc lượng giác

52:46 phút

thi online - toan 10 - cung va goc luong giac

2. THI ONLINE - TOÁN 10 - CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC

gia tri luong giac cua mot cung

3. Giá trị lượng giác của một cung

42:55 phút

thi online - toan 10 - gia tri luong giac cua mot cung

4. THI ONLINE - TOÁN 10 - GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

cong thuc luong giac

5. Công thức lượng giác

41:16 phút

thi online toan 10 - cong thuc luong giac

6. THI ONLINE TOÁN 10 - CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

7. VECTƠ – TỌA ĐỘ

12 Bài học

vecto – cac dinh nghia (bai 1)

1. Vectơ – các định nghĩa (bài 1)

35:38 phút

vecto – cac dinh nghia (bai 2)

2. Vectơ – các định nghĩa (bài 2)

35:10 phút

thi online - toan 10 - vecto – cac dinh nghia

3. THI ONLINE - TOÁN 10 - Vecto – Các định nghĩa

tong va hieu cua hai vecto (bai 1)

4. Tổng và hiệu của hai vectơ (bài 1)

38:53 phút

tong va hieu cua hai vecto (bai 2)

5. Tổng và hiệu của hai vectơ (bài 2)

45:25 phút

thi online - toan 10 - tong va hieu 2 vecto

6. THI ONLINE - TOÁN 10 - TỔNG VÀ HIỆU 2 VECTO

tich cua vecto voi mot so (bai 1)

7. Tích của vectơ với một số (bài 1)

31:37 phút

tich cua vecto voi mot so (bai 2)

8. Tích của vectơ với một số (bài 2)

41:57 phút

thi online - toan 10 - tich cua vecto voi mot so

9. THI ONLINE - TOÁN 10 - TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ

truc va he truc toa do (bai 1)

10. Trục và hệ trục tọa độ (bài 1)

32:36 phút

truc va he truc toa do (bai 2)

11. Trục và hệ trục tọa độ (bài 2)

36:46 phút

thi online - toan 10 - truc va he truc toa do

12. THI ONLINE - TOÁN 10 - TRỤC VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

8. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

10 Bài học

gia tri luong giac co ban

1. Giá trị lượng giác cơ bản

32:24 phút

thi online - toan 10 - gia tri luong giac co ban

2. THI ONLINE - TOÁN 10 - GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

tich vo huong cua hai vecto (bai 1)

3. Tích vô hướng của hai vectơ (bài 1)

37:24 phút

thi online - toan 10 - tich vo huong cua hai vecto (phan 1)

4. THI ONLINE - TOÁN 10 - TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (PHẦN 1)

tich vo huong cua hai vecto (bai 2)

5. Tích vô hướng của hai vectơ (bài 2)

21:59 phút

thi online - toan 10 - tich vo huong cua hai vecto (phan 2)

6. THI ONLINE - TOÁN 10 - TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (PHẦN 2)

he thuc luong trong tam giac

7. Hệ thức lượng trong tam giác

42:14 phút

thi online - toan 10 - he thuc luong trong tam giac

8. THI ONLINE - TOÁN 10 - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

cong thuc tinh dien tich tam giac

9. Công thức tính diện tích tam giác

29:19 phút

thi online - toan 10 - cong thuc tinh dien tich tam giac

10. THI ONLINE - TOÁN 10 - CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

9. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

10 Bài học

phuong trinh duong thang (bai 1)

1. Phương trình đường thẳng (bài 1)

39:49 phút

thi online -toan 10 - phuong trinh duong thang (bai 1)

2. THI ONLINE -TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (BÀI 1)

phuong trinh duong thang (bai 2)

3. Phương trình đường thẳng (bài 2)

26:23 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh duong thang (bai 2)

4. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (BÀI 2)

phuong trinh duong thang (bai 3)

5. Phương trình đường thẳng (bài 3)

55:44 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh duong thang (bai 3)

6. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (BÀI 3)

phuong trinh duong tron

7. Phương trình đường tròn

43:01 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh duong tron

8. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

phuong trinh duong elip

9. Phương trình đường Elip

23:38 phút

thi online - toan 10 - phuong trinh elip

10. THI ONLINE - TOÁN 10 - PHƯƠNG TRÌNH ELIP

10. ÔN TẬP CUỐI NĂM

15 Bài học

on tap chuong menh de va tap hop

1. Ôn tập chương mệnh đề và tập hợp

23:48 phút

on tap chuong ham so bac nhat - ham so bac hai

2. Ôn tập chương hàm số bậc nhất - Hàm số bậc hai

161:25 phút

on tap chuong phuong trinh - he phuong trinh

3. Ôn tập chương phương trình - hệ phương trình

129:26 phút

on tap chuong bat dang thuc va bat phuong trinh

4. Ôn tập chương bất đẳng thức và bất phương trình

161:18 phút

on tap chuong cong thuc luong giac

5. Ôn tập chương công thức lượng giác

69:37 phút

on tap chuong vecto - toa do

6. Ôn tập chương vecto - tọa độ

77:45 phút

on tap chuong tich vo huong cua hai vecto

7. Ôn tập chương tích vô hướng của hai vecto

40:14 phút

on tap chuong phuong phap toa do trong mat phang

8. Ôn tập chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

159:25 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 1

9. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 1

81:25 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 2

10. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 2

57:40 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 3

11. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 3

53:58 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 4

12. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 4

62:23 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 5

13. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 5

117:04 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 6

14. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 6

46:09 phút

luyen de thi hoc ky 2 - de so 7

15. Luyện đề thi học kỳ 2 - Đề số 7

41:44 phút

Bình luận

Giảng Viên

Trần Lê Cường
 • Trần Lê Cường
 • Môn dạy : Toán
 • Học vấn : Cử nhân
 • Liên Hệ : Facebook
 • Quá trình công tác và kinh nghiệm: Với kinh nghiệm 7 năm giảng dạy, thầy Lê Cường đã giúp đỡ nhiều thế hệ học sinh ôn và thi đỗ vào các trường THPT Top đầu Hà Nội với số điểm Toán cao như: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Cầu Giấy…

  Hiện tại, thầy là giáo viên online tại trung tâm Vinastudy.vn.

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy