Vina1_A - Tiếng việt lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

Vina1_A - Tiếng việt lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

Học phí khoá học

Chương trình miễn phí

Khoá học bao gồm

4 bài học thử

189 video bài giảng

0 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

Đăng ký nhận khoá học miễn phí

1. Bài 1

3 bài học

2. Bài 2

4 bài học

3. Bài 3

3 bài học

4. Bài 4

4 bài học

5. Bài 5

3 bài học

6. Bài 6

4 bài học

7. Bài 7

3 bài học

8. Bài 8

4 bài học

9. Bài 9

3 bài học

10. Bài 10

4 bài học

11. Bài 11

3 bài học

12. Bài 12

4 bài học

13. Bài 13

3 bài học

14. Bài 14

4 bài học

15. Bài 15

2 bài học

16. Bài 16

4 bài học

17. Ôn tập giữa học kì I – Trang 71 – SGK Tập 1

1 bài học

18. Bài 17

3 bài học

19. Bài 18

4 bài học

20. Bài 19

3 bài học

21. Bài 20

4 bài học

22. Bài 21

3 bài học

23. Bài 22

4 bài học

24. Bài 23

3 bài học

25. Bài 24

4 bài học

26. Bài 25

2 bài học

27. Bài 26

4 bài học

28. Bài 27

3 bài học

29. Bài 28

4 bài học

30. Bài 29

3 bài học

31. Bài 30

4 bài học

32. Bài 31

3 bài học

33. Bài 32

4 bài học

34. Ôn tập và đánh giá cuối học kì I – Trang 137 – SGK Tập 1

1 bài học

35. Bài 1

3 bài học

36. Bài 2

4 bài học

37. Bài 3

3 bài học

38. Bài 4

4 bài học

39. Bài 5

3 bài học

40. Bài 6

4 bài học

41. Bài 7

3 bài học

42. Bài 8

4 bài học

43. Bài 9

2 bài học

44. Bài 10

4 bài học

45. Bài 11

3 bài học

46. Bài 12

3 bài học

47. Bài 13

1 bài học

48. Bài 14

4 bài học

49. Bài 15

3 bài học

50. Bài 16

4 bài học

51. Bài 17

3 bài học

52. Bài 18

2 bài học

53. Bài 19

3 bài học

54. Bài 20

4 bài học

55. Bài 21

3 bài học

56. Bài 22

4 bài học

57. Bài 23

2 bài học

58. Bài 24

4 bài học

59. Bài 25

0 bài học

60. Bài 26

0 bài học

61. Bài 27

0 bài học

62. Bài 28

0 bài học

63. Bài 29

0 bài học

64. Bài 30

0 bài học

65. Ôn tập và đánh giá cuối học kì II – Trang 133 – SGK tập 2

0 bài học

Giảng viên

Bùi Đặng Thảo Nhi
Bùi Đặng Thảo Nhi

Môn dạy: Tiếng Việt

Học vấn: Cử nhân

Liên hệ: Facebook

Cô Bùi Đặng Thảo Nhi, là một giáo viên trẻ nhưng cô luôn cầu tiến học tập để có thể mang tới những điều tốt nhất cho học sinh của mình. Với ước mơ trở thành giáo viên tiểu học từ hồi bé, và tình yêu mến trẻ nhỏ đã giúp cô thêm nhiều động lực để có thể thực hiện ước mơ của mình dù chặng đường ấy có rất nhiều khó khăn. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô mỗi ngày đơn giản là có thể đem đến tri thức, niềm vui cho học sinh của mình!