Toán lớp 4 - Chương trình cơ bản theo sách giáo khoa lớp 4 - Thầy Trịnh Ánh Dương

Học phí khoá học

500.000 VNĐ

Khoá học bao gồm

0 bài học thử

58 video bài giảng

0 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

1. BÀI HỌC TUẦN 1 (04/09 - 10/09)

5 bài học

2. BÀI HỌC TUẦN 2 (11/09 - 17/09)

5 bài học

3. BÀI HỌC TUẦN 3 (18/09 - 24/09)

5 bài học

4. BÀI HỌC TUẦN 4 (25/09 - 01/10)

6 bài học

5. BÀI HỌC TUẦN 5 (02/10 - 08/10)

7 bài học

6. BÀI HỌC TUẦN 6 (09/10 - 15/10)

3 bài học

7. BÀI HỌC TUẦN 7 (16/10 - 22/10)

5 bài học

8. BÀI HỌC TUẦN 8 (23/09 - 29/10)

5 bài học

9. BÀI HỌC TUẦN 9 (30/10 - 05/11)

5 bài học

10. BÀI HỌC TUẦN 10 (06/11 - 12/11)

4 bài học

11. BÀI HỌC TUẦN 11 (13/11 - 19/11)

5 bài học

12. BÀI HỌC TUẦN 12 (20/11 - 26/11)

3 bài học

Giảng viên

Trịnh Ánh Dương
Trịnh Ánh Dương

Môn dạy: Toán và Tiếng việt khối Tiểu học

Học vấn: Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Liên hệ: Facebook

Quá trình công tác và kinh nghiệm: Thầy Trịnh Ánh Dương với kinh nghiệm hơn 20 năm giảng dạy chuyên sâu bậc tiểu học từ các trường công lập đến trường Quốc tế trong cả nước như Trường Quốc tế trong cả nước như Trường Quốc tế Việt - Mỹ, Trường BBF Việt Nam, Trường Ngôi sao Hà Nội ...

Với sự tâm huyết và lòng yêu mến trẻ, thầy đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò, những học sinh của thầy có nhiều học sinh giỏi cấp Quốc gia và quốc tế ...