VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức và làm bài tập về Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) trong bài học này. Lưu ý khi học bài: Để việc học đạt hiệu quả cao, các em chú ý: - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

/thi-qua-khu-don-simple-past-tense-bh12491.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy