VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sóng cơ và sự truyền sóng

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

2. SÓNG CƠ HỌC

3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

4. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

5. SÓNG ÁNH SÁNG

6. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

/giao-thoa-song-co-hoc-bh18208.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy