Chọn lớp học

Chọn môn học

Giáo viên

Các Khoá Học Ôn Hè Lớp 2-6

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục và Công nghệ Việt Nam chuyện dạy luyện thi violympic tiểu học cho các lớp 3,4,5,6

Ôn hè - Toán lớp 2 lên 3

Ôn hè - Toán lớp 2 lên 3

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH118

400.000 VNĐ

Ôn hè - Toán lớp 3 lên 4

Ôn hè - Toán lớp 3 lên 4

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH117

400.000 VNĐ

Ôn hè - Toán lớp 4 lên 5

Ôn hè - Toán lớp 4 lên 5

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH119

400.000 VNĐ

Ôn hè - Toán lớp 5 lên 6

Ôn hè - Toán lớp 5 lên 6

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH1539

400.000 VNĐ

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy