FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
  1. Trang chủ
  2. Khóa Học Online Lớp 9
  3. Hóa Học
  4. Hóa học cơ bản lớp 9
  5. Nhôm (phần 2)

Nhôm (phần 2)

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

Các Video trong bài học
  • Group trao đổi bài
  • Fanpage trung tâm
  • Tư vấn qua Zalo
  • Phản hồi qua 0832.64.64.64
  • Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
    Xem thêm

    Bình luận

    ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

    1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

    2. CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

    3. CHƯƠNG II: KIM LOẠI

    4. CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

    5. CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

    6. CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

    7. Chương VI: CHỮA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HỌC LỚP 9

    Thời gian mở của
    Phục vụ 24/7
    Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy