FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 8 MÔN TOÁN LỚP 6

 • Tổng số trang Số trang : 0
 • Lượt xem Lượt xem: 97
 • Tải xuống Tải xuống : 24
 • Tài liệu môn Môn : Toán
 • Người đăng Người đăng : ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 8 MÔN TOÁN LỚP 6
 • Thời gian đăng 15:21 14/08/2019
 • Gửi tới các em học sinh đề kiểm tra chất lượng tháng 8 môn Toán lớp 6

  Ngày ……… tháng …….. năm ………

  Họ và tên: ……………………………………

  ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC THÁNG 8 

  Môn: Toán lớp 6

  Thời gian làm: 90 phút

   

  Bài 1: Cho hai tập hợp: A $=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }x\in N|15\le x\le 35\}$và B là tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 30.

  1. a) Tính số phần tử của tập hợp A
  2. b) Tìm các phần tử thuộc cả hai tập hợp A, B. Tính tổng các phần tử đó.

  Bài 2: Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

  1. a) ${{4}^{2}}.108+{{40.4}^{2}}-{{4}^{3}}.12$ b) $\left( {{5}^{9}}.17+{{5}^{9}}.33 \right):{{5}^{10}}$                    

  Bài 3: Tìm số tự nhiên $x$ biết:

  1. a) $(x-140):7={{2}^{3}}.3-{{3}^{2}}$ b) ${{(7x-11)}^{3}}={{2}^{5}}{{.5}^{2}}+200$ 

  Bài 4:  Tìm các chữ số $x$ và $y$ để $\overline{8x6y}$ chia hết cho 45.

  Bài 5:  Cho tổng A $=1+{{3}^{2}}+{{3}^{4}}+{{3}^{6}}+...+{{3}^{2008}}$ . Tính: ${{3}^{2010}}-$8A

  Bài 6: Giá tiền con ngựa.

  Một lái buôn hí hửng mua được một con ngựa với giá rẻ “chỉ bằng tiền đinh đóng móng ngựa”: mỗi chân con ngựa có 5 đinh, chiếc đinh thứ nhất giá 1 xu, chiếc đinh thứ 2 giá 2 xu, chiếc đinh thứ 3 giá gấp đôi chiếc đinh thứ 2, chiếc đinh thứ 4 lại gấp đôi chiếc đinh thứ 3 … cứ như vậy chiếc đinh sau gấp đôi chiếc đinh trước. Số tiền mua ngựa tưởng rẻ này là số tiền nhiều đến mức người lái buôn này không đủ để trả.

  1. a) Em hãy viết biểu thức tính số tiền mà lái buôn phải trả.
  2. b) Chứng minh số tiền mà lái buôn phải trả là một số chia hết cho 31 xu.

  Bài 7: Tìm chữ số tận cùng của A = $1+{{2}^{5}}+{{3}^{5}}+...+{{2020}^{5}}-5\left( 1+{{2}^{3}}+{{3}^{3}}+...+{{2020}^{3}} \right)$

                         

  Tài liệu liên quan

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy