FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN 7 TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018 - 2019

 • Tổng số trang Số trang : 0
 • Lượt xem Lượt xem: 254
 • Tải xuống Tải xuống : 26
 • Tài liệu môn Môn : Môn học khác
 • Người đăng Người đăng : ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN 7 TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018 - 2019
 • Thời gian đăng 09:36 19/08/2019
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THCS VÕ THỊ SÁU

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  NĂM HỌC: 2018 – 2019

  MÔN: TOÁN 7

  (Thời gian làm bài : 90 phút)

  Câu 1: (2,0 điểm)

  1. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:
  2. a) Tính
  3. b) Tính nhanh:  

  Câu 2 (3,0 điểm)

  1. Thực hiện phép tính: a)                          b)  
  2. Tìm biết:                 a)                        b)   

  Câu 3 (2,0 điểm)

              Sơ kết học kì I, lớp 6A có 32 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng  số học sinh còn lại.

  1. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
  2. b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

  Câu 4 (2,5 điểm)

              Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia , vẽ hai tia  sao cho .

  1. a) Trong ba tia tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
  2. b) Tia có phải là tia phân giác của  không? Vì sao?

  Câu 5 (0,5 điểm). Tính  

  ----------------------Hết--------------------------

  Tài liệu liên quan

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy