FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
  1. Trang chủ
  2. Khóa Học Online Lớp 9
  3. Hóa Học
  4. Hóa học cơ bản lớp 9
  5. Benzen

Benzen

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

Các Video trong bài học
Nội dung
Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Bình luận

1 BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2 CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

3 CHƯƠNG II: KIM LOẠI

4 CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

5 CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

6 CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy