Các bài toán hình về diện tích

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Gủi tới các em học sinh lớp 4 - lớp 5 file bài tập " 70 bài toán cấu tạo số" có hướng dẫn giải mẫu 9 dạng bài về cấu tạo số và bài tự luyện chi tiết. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số sau đây:

Dạng 1: Viết thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên.

Dạng  2: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên.

Dạng 3: Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số tự nhiên.

Dạng 4: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên.

Dạng 5: Xóa đi một số chữ số  của một số tự nhiên.

Dạng 6: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó.

Dạng 7: các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó.

Dạng 8: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó.

Dạng 9: Một số bài khác.

Chúc các con học tốt !

Phụ huynh tham khảo thêm các khóa học toán lớp 4, toán lớp 5 tại link:

Toán lớp 4: https://vinastudy.vn/mon-toan-dc3069.html

Toán lớp 5: https://vinastudy.vn/mon-toan-dc2005.html

 Cộng đồng zalo giải đáo bài tập 

Các bạn học sinh tham gia nhóm zalo để trao đổi giải đáp bài tập nhé 

Con sinh năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046