70 bài toán cấu tạo số Toán lớp 4 - 5

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Gủi tới các em học sinh lớp 4 - lớp 5 file bài tập " 70 bài toán cấu tạo số" có hướng dẫn giải mẫu 9 dạng bài về cấu tạo số và bài tự luyện chi tiết. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số sau đây:

Dạng 1: Viết thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên.

Dạng  2: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên.

Dạng 3: Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số tự nhiên.

Dạng 4: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên.

Dạng 5: Xóa đi một số chữ số  của một số tự nhiên.

Dạng 6: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó.

Dạng 7: các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó.

Dạng 8: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó.

Dạng 9: Một số bài khác.

Chúc các con học tốt !

Phụ huynh tham khảo thêm các khóa học toán lớp 4, toán lớp 5 tại link:

Toán lớp 4: https://vinastudy.vn/mon-toan-dc3069.html

Toán lớp 5: https://vinastudy.vn/mon-toan-dc2005.html

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy