Toán nâng cao lớp 11A - Zoom Record (2023 - 2024)

Toán nâng cao lớp 11A - Zoom Record (2023 - 2024)

Học phí khoá học

3.000.000 VNĐ / Năm

Khoá học bao gồm

3 bài học thử

79 video bài giảng

1 bài trắc nghiệm

Xem lại bài bất cứ lúc nào

1. Tuần 1

2 bài học

2. Tuần 2

2 bài học

3. Tuần 3

2 bài học

4. Tuần 4

2 bài học

5. Tuần 5

2 bài học

6. Tuần 6

2 bài học

7. Tuần 7

2 bài học

8. Tuần 8

2 bài học

9. Tuần 9

2 bài học

10. Tuần 10

1 bài học

11. Tuần 11

1 bài học

12. Tuần 12

1 bài học

13. Tuần 13

1 bài học

14. Tuần 14

1 bài học

15. Tuần 15

2 bài học

16. Tuần 16

2 bài học

17. Tuần 17

2 bài học

18. Tuần 18

2 bài học

19. Tuần 19

2 bài học

20. Tuần 20

2 bài học

21. Tuần 21

2 bài học

22. Tuần 22

2 bài học

23. Tuần 23

2 bài học

24. Tuần 24

2 bài học

25. Tuần 25

2 bài học

26. Tuần 26

2 bài học

27. Tuần 27

2 bài học

28. Tuần 28

2 bài học

29. Tuần 29

2 bài học

30. Tuần 30

2 bài học

31. Tuần 31

2 bài học

32. Tuần 32

2 bài học

33. Tuần 33

2 bài học

34. Tuần 34

2 bài học

35. Tuần 35

2 bài học

36. Tuần 36

2 bài học

37. Tuần 37

2 bài học

38. Tuần 38

2 bài học

39. Tuần 39

2 bài học

40. Tuần 40

2 bài học

41. Tuần 41

2 bài học

42. Tuần 42

2 bài học

Giảng viên

Trần Tuấn Việt
Trần Tuấn Việt

Môn dạy: Toán

Học vấn:

Liên hệ: Facebook

Với lòng yêu nghề và sự tận tâm, Thầy đã đẫn dắt, truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh đến với niềm đam mê toán học.