VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOEFL PRIMARY -Topic 2: Simple Present Tense - Thì hiện tại đơn

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn Khánh Minh Anh

Nguyễn Khánh Minh Anh

*****uyen1952007

Điểm 1.880,00

2
Vũ Văn Hào

Vũ Văn Hào

*****hloi82@gmail.com

Điểm 1.840,00

3
Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

*****inhtuan2k7@gmail.com

Điểm 1.840,00

4
Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

*****09585

Điểm 1.440,00

5
Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh

*****ntuanminh@gmail.com

Điểm 720,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy