THI ONLINE - TOÁN 8 - HÌNH CHỮ NHẬT

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 90 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

chị Hạnh

***1303

Điểm 10,00

2

Đặng Hoàng Lương

***2bachlieu

Điểm 9,50

3

Lê Thị Trang

***8115

Điểm 8,50

4

Nguyễn Tri Phương

***ngbtv@gmail.com

Điểm 7,50

5

Trần Cung Quốc Phương

***2303

Điểm 5,50