VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 7 - BIỂU ĐỒ, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Lớp 7 + 3

Lớp 7 + 3

*****16269

Điểm 9,00

2
Trương Mai Đại Nam

Trương Mai Đại Nam

*****m08

Điểm 9,00

3
Buiquang Duy

Buiquang Duy

*****eu@truongmay-sxdv.vn

Điểm 9,00

4
Trần Việt Anh

Trần Việt Anh

*****98326@gmail.com

Điểm 9,00

5
Lớp 7

Lớp 7

*****07145

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy